e-Akademia: „Cele i praktyka zarządzania ryzykiem w projektach sektora publicznego”

Zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenie pt. „Cele i praktyka zarządzania ryzykiem w projektach sektora publicznego”. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu "WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) - Z Nami Ułożysz Swoja Przyszłość" i jest otwarte dla wszystkich studentów i wykładowców naszej Uczelni.

„Cele i praktyka zarządzania ryzykiem w projektach sektora publicznego”

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 r., o godz. 17:30, w sali nr 2 na ul. Newelskiej 6.

Zajęcia poprowadzi dr Mirosław Bobrowski.

UWAGA! Osoby, które zgłoszą swój udział, po odbyciu szkolenia otrzymają certyfikat.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres d.zarzadzania@wit.edu.pl.

E-AKADEMIA to szkolenia z szeroko pojętej problematyki informatyzacji administracji publicznej w Polsce organizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarzadzania w ramach projektu „WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW) – Z NAMI UŁOŻYSZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.