Powołanie Prorektora ds. Kształcenia

21/12/2007

Na mocy § 26 ust. 5 Statutu Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, J.M. Rektor powierzył z dniem 17.12.2007 r. pełnienie obowiązków Prorektora ds. Kształcenia dr Barbarze Mażbic-Kulma.

Zakres obowiązków Prorektora ds. Kształcenia został pozytywnie zaopiniowany przez Senat WSISiZ w dniu 12.12.2007 r.