Pozytywna ocena kierunku ZARZĄDZANIE przez Polską Komisję Akredytacyjną

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 23 kwietnia 2015 r. przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I i II stopnia).