W semestrze letnim roku akademickiego 2004/2005 wprowadzamy modułowy system studiów podyplomowych z informatyki medycznej.

01/04/2005

W systemie tym program studiów został podzielony na moduły, stanowiące autonomiczne jednostki dydaktyczne. Słuchacz może ukończyć wybrane kursy z zakresu ogólnej wiedzy informatycznej oraz informatyki medycznej a po spełnieniu dodatkowych wymagań uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.