Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci mgr inż. Dariusza Wagnera

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dariusza Wagnera Wspaniałego i życzliwego Człowieka, wieloletniego Dyrektora ds. Administracyjnych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Na zawsze pozostanie w naszej serdecznej pamięci.
Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat i pracownicy
Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania.