dr hab.
Andrzej Popiel

Biogram

Urodzony w 1952 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Haliny Chrostowskiej w 1977r. Stypendysta Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Rządu Francuskiego i Gerrit Rietvelt Academie w Amsterdamie. W 2012 – tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Od 2003 – praca w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie w charakterze wykładowcy. Od 2008 roku – praca w Instytucie Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Zajmuje się grafiką, malarstwem. Uczestniczy w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Wybrane wystawy indywidualne