Nowe kierunki w informatyzacji zarządzania

Kierunkiem w WIT są Informatyczne Techniki Zarządzania.

Plan spotkania:
  • Prezentacja Lokalnego Punktu Monitorowania. Makieta Lokalnego Punktu Monitorowania.
  • Prezentacja Koncentratora Czujników. Makieta Koncentratora Czujników.
  • Prezentacja Stacji Pogodowej. Makieta Stacji Pogodowej.
  • Prezentacja laboratorium uczelni.

Prowadzący
Skurzak Wojciech oraz Koło Naukowe "FOKS"

Skurzak Wojciech

Wojciech Skurzak – Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) Wydziału Cybernetyki.
Po ukończeniu studiów pracował w Wojskowym Instytucie Informatyki począwszy od stanowiska programisty do zastępcy komendanta Wojskowego Instytutu Informatyki. W okresie tym brał udział w projektowaniu, budowie i wdrażaniu systemów informatycznych dla potrzeb logistyki wojskowej oraz dowodzenia wojskami. Pracował w firmach 2SI S.A. na stanowisku wiceprezesa oraz ARAM sp. z o.o. na stanowisku prezesa. W tym okresie miedzy innymi brał udział w projektach budowy ogólnopolskiej sieci WAN dla potrzeb systemu PESEL, systemów rejestrów sądowych (Rejestr Zastawów (RZ), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Nowa Księga Wieczysta (NKW)), systemu dla konsulatów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ), Straży Granicznej oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pracował w firmie IBM Polska sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu. W okresie tym między innymi projektował oraz kierował projektami systemu pl.id dla potrzeb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz systemu e-usługi dla Policji. Pełnił rolę architekta systemu P1 dla Ministerstwa Zdrowia, uczestniczył w opracowaniu architektury korporacyjnej dla Państwowego Instytutu Geologii. Pełnił rolę architekta oraz konsultanta dla systemu iSDA (digitalizacji akt) dla Prokuratury Krajowej. W procesie projektowania zastosowane były nowoczesne metody projektowania z zastosowaniem systemów wspierających pracę projektanta oraz współczesnych notacji np. BPMN, UMK, ArchiMat.


Studenckie Koło Naukowe „FOKS”

Koło Naukowe "FOKS" – grupa ludzi, której głównym obszarem zainteresowania jest Internet Rzeczy, ale również dążą do tego, żeby wykorzystać wiedzę w celu lepszej przyszłości. Przejdź na stronę koła