Rola lidera w czasach pracy zdalnej

Pandemia koronawirusa spowodowała zmianę sposobu funkcjonowania wielu firm w Polsce i na świecie. Dotyczy to różnych obszarów funkcjonowania organizacji, ale najbardziej przełożyła się na sposób zarządzania pracownikami. Jaki wywarło to wpływ na pracę zespołów i ich liderów, w jaki sposób powinna dziś wyglądać rola przełożonego? Doświadczenie ponad już roku pracy zdalnej pokazuje, że nie każdy szef sobie dobrze z tym radzi. Jak zatem wspierać pracowników i organizować pracę realizowaną w trybie zdalnym, by zespół był zmotywowany i zaangażowany? W trakcie wystąpienia na dniu otwartym poruszone zostaną następujące tematy: W trakcie wystąpienia na dniu otwartym poruszone zostaną następujące tematy: Rola lidera i sposób działania, Cechy dobrego lidera, Wyzwania lidera w pracy zdalnej, Sposoby na budowanie zaangażowania w pracy zdalnej, Tips and tricks pracy zdalnej.

Prowadzący
Anna Bugalska

Bugalska Anna

Dr ekonomii w zakresie zarządzania.
Od 25 lat działa w obszarze zarządzania, zarządzania ludźmi, doświadczony wykładowca i praktyk.

Jest aktywnym badaczem obszaru zarządzania, zarządzania ludźmi i autorem artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych, studiów przypadków, referatów konferencyjnych i raportów. Nauczyciel akademicki tematów z obszaru Zarządzania i Zarządzania Ludźmi na naszej Uczelni.

Konsultantka/ Trenerka/ Coach/ Mentor w projektach z zakresu zarządzania, zarządzania kapitałem ludzkim.  Łącznie brała udział w ponad 200 projektach długofalowych.

Pracowała m.in. dla: FIS Global, Lyreco, SMYK, PCA, Polpharma, Roche Polska, TEVA, UKSW, Uniqa, Wedel, Energia Obrót, Eurel Hermes, Główny Inspektor Transportu Drogowego, JTI, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Polska Spółka Gazownictwa, BGZ BNP, BNP Securities Services, BGK, KPRM, Onet, Polkomtel, Arcelor Mittal, BMM, LG Display Polska, PZU, GK PGE, PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa, Polskie Centrum Akredytacji, KGHM Polska Miedź, Volkswagen Group Polska, Grupa Maspex Wadowice, Groupon, Europejski Fundusz Leasingowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Lyreco Polska, Hiestand Polska, Zelmer, SMC, Zespół Warszawskich Żłobków i wiele innych.