dr inż.
Michał Tuz

Biogram

Doktor inż. nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, starszy specjalista w Zakładzie Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, adiunkt na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikowany Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 [IRCA], certyfikowany Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Usługami IT ISO/IEC 20000, certyfikowany Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301. Nauczyciel i wykładowca na studiach I, II stopnia oraz na studiach podyplomowych – kształci słuchaczy w obszarach zarządzania ryzykiem oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa i sieciami informatycznymi. Autor analiz i opinii problemowych zarządzania sieciami informatycznymi (Cyberbezpieczeństwa‎), w tym także skutecznego kasowania danych z nośników tradycyjnych i elektronicznych.

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa (uczelnie: Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Instytut Nauk Prawnych PAN). Praktyk, posiada wieloletnie doświadczenie, ekspert ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Doświadczony informatyk i specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa oraz audytu śledczego‎. Specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji i we wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa. Prelegent seminariów, konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Zajmowane stanowiska: Inspektor ochrony danych  (IOD), Menedżer ryzyka, Chief Information Security Officer, Audytor wiodący ISO, Specjalista ds. ciągłości działania, Koordynator zespołów ds. bezpieczeństwa komputerowego i reagowania na incydenty (Computer Security and Incident Responsem Team, CSIRT), Compliance Officer, Specjalista ds. etyki, przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, Administrator systemów informatycznych, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Dyrektor IT.

Cyberbezpieczeństwo - studia podyplomowe