Kompendium

Jednostki organizacyjne WIT

Sprawdź czym się zajmujemy i jak możemy ci pomóc

Dziekanaty

N133 – Informatyczne Techniki Zarzadzania, Zarządzanie
N130 – Informatyka, Grafika
 • Przyjmujemy podania/ wnioski stypendialne
 • Pomagamy w kwestiach związanych z ocenami
 • Przedłużamy legitymacje studenckie (hologramy)
 • Udzielamy szczegółowych informacji na temat stypendiów
 • Udzielamy informacji związanych z programem nauczania
 • Udzielamy informacji związanych z egzaminami poprawkowymi
 • Sprawdzamy postępy w studiowaniu i występujemy z wnioskiem o skreślenie z listy studentów
 • Koordynujemy działania związane z obroną prac dyplomowych
 • Wystawiamy zaświadczenia
Dziekanat WI Dziekanat WITZ

Kwestura

N224 – Kwestura
N226 – Kasa

W Kwesturze Studenci mogą:

 • Otrzymać fakturę 
 • Otrzymać zaświadczenie finansowe 
 • Mogą dokonać opłaty za naukę (gotówka)

Ponadto Kwestura dokonuje wypłat stypendiów naukowych, socjalnych czy też za osiągnięcia sportowe, zapomóg. To również dział rozliczeń finansowych z wykładowcami.

Kwestura

Biuro ds. Rekrutacji i Promocji (Rekrutacja)

N18 – Rekrutacja

W tym biurze kandydaci na studia, studenci i absolwenci mogą:

 • Uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej WIT: warunków i trybu studiowania
 • Złożyć dokumenty na studia
 • Odebrać decyzję o przyjęciu na studia/studium podyplomowe
 • Podpisać umowę o studiowaniu
 • Odebrać legitymację studenta/słuchacza (dotyczy nowo przyjętych)
 • Odebrać dyplom ukończenia studiów w WIT/ dyplom studium podyplomowego
 • Złożyć podanie do Prorektora w sprawach finansowych
 • Wyjaśnić rozliczenia i zaległości finansowe

Ponadto reprezentujemy WIT podczas targów edukacyjnych. Można nas spotkać podczas organizowanych w WIT wydarzeń – takich jak Dzień Otwarty WIT, wystawy czy spotkania z Twórcami – lub prelekcji wygłaszanych dla odwiedzających Uczelnię wycieczek szkolnych. Rekrutujemy na kursy i szkolenia w ramach Akademii WIT.

Dbamy o aktualność stron internetowych Uczelni, YT, FB www.wit.edu.pl w części dotyczącej rekrutacji na studia, oraz wydarzeń promujących WIT. We współpracy z innymi działami i na ich zlecenie przygotowujemy materiały informacyjno-promocyjne o powyższej tematyce.

Rekrutacja

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych (MSJO)

N434 – MSJO
 • Organizujemy i prowadzimy lektoraty dla studentów
 • Przed rozpoczęciem nauki zapraszamy studentów na testy językowe, których celem jest przydzielenie studenta do grupy o odpowiednim dla niego poziomie zaawansowania.
 • Przyjmujemy podania w sprawie zaliczenia poziomu B2 lub zmiany grupy ćwiczeniowej
MSJO

Studiuj za granicą – Program Erasmus+

229 – Współpraca zagraniczna

W WIT masz możliwość wzięcia udziału w unijnym programie Erasmus+, który umożliwia naukę za granicą. W zależności od uczelni, studiowanie w innym kraju może odbywać się przez jeden semestr lub więcej.

Współpraca zagraniczna

Warto wiedzieć

 • 1. Potwierdzenie

  Po weryfikacji i zaakceptowaniu zgłoszenia otrzymasz od nas e-mail z potwierdzeniem Twojego wyboru.

 • 2. Rejestracja

  Kolejność zgłoszeń nie gwarantuje miejsca na studiach — nie ma rezerwacji na podstawie zgłoszenia on-line.

 • 3. Opłaty

  Po zgłoszeniu przez internet i zapisie Każdy otrzymuje w systemie indywidualny numer konta bankowego, na które zobowiązany jest dokonywać wpłat (m.in. wpisowego i czesnego, opłata za legitymacje). Numer zobaczysz na stronie „Mój profil” — „Finanse” w UBI

 • 4. Umowa

  Gwarancją miejsca na wybranych studiach jest podpisanie dokumentów pozwalających wpisać Ciebie na listę studentów.

 • 5. Materiały edukacyjne

  Na początku zajęć wykładowcy informują o źródłach naukowych, takich jak: podręczniki, książki, e-booki, kursy online. Na niektórych przedmiotach obowiązkowy jest ich zakup, lecz zazwyczaj materiały dydaktyczne są oferowane bezpłatnie przez wykładowców.

  Dla kierunku Grafika Czesne uwzględnia podstawowe materiały do ćwiczeń warsztatowych.

 • 6. Początek zajęć

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku (zobacz terminarz) i są prowadzone w języku polskim.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twojego planu, skontaktuj się z Dziekantem.

 • 7. Cudzoziemcy

  Zapewniamy studentom-cudzoziemcom roczny kurs języka polskiego.

  Studenci-cudzoziemcy znający język polski nie muszą uczestniczyć w kursie języka polskiego. Muszą natomiast przystąpić do egzaminu potwierdzającego poziom opanowania języka polskiego organizowanego przez Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

 • 8. Internet

  Możesz korzystać z szybkiego Internetu na terenie całej Uczelni.

 • 9. Legitymacja

  Legitymacje są wydawane w Rekrutacji WIT od ostatniego tygodnia września.

  Elektorniczna Legitymacja studencka jest jednocześnie nośnikiem biletów długookresowych analogicznym do Warszawskiej Karty Miejskiej.

  Szczegółowe informacje na temat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) znajdziesz na stronie ZTM.

  Dodatkowo ELS uprawnia do zniżek.