Analiza i modelowanie systemów biznesowych

Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Dlaczego warto wybrać?

Specjalność powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, na którym poszukiwani są specjaliści z obszaru analizy i projektowania metodami niezależnymi od technologii, tworzenia abstrakcyjnych modeli systemów i wymagań na nie. Rosnąca złożoność produktów inżynierii, fakt że oprogramowanie staje się częścią kolejnych konstrukcji np. telefonów, sprzętu AGD ale także samochodów czy pociągów i samolotów, powoduje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów stosujących metody projektowania zorientowane na modele. Jest to interdyscyplinarna wiedza z obszaru inżynierii i architektury oprogramowania, a także zarządzania, czy prawa. W ramach studiów studenci poznają sformalizowane notacje Object Management Group stanowiące standardowy zestaw narzędzi w tym obszarze wiedzy, zaawansowane narzędzia CASE oraz praktyczną wiedzę z zakresu prowadzeniu analiz i dokumentowaniu ich wyników oraz elementy prawa autorskiego i ochrony know-how.

Trzy główne obszary kompetencji specjalistów analizy danych

Zdobyte kompetencje:

 1. Praktyczną wiedza z zakresu prowadzeniu analiz i dokumentowania ich wyników
 2. Znajomość notacji BPMN
 3. Praktyczną wiedza z zakresy inżynierii procesów, znajomość technik modelowania i symulacji procesów
 4. Umiejętności projektowania architektury systemów
 5. Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych (platforma Azure. narzędzia BI, hurtownie danych, architektury systemów informatycznych)
 6. Wiedza  zakresu zastosowań internetu rzeczy
 7. Wiedza z zakresu zarządzania projektami informatycznymi
 8. Wiedza z zakresu inżynierii wymagań
 9. Kompetencje inżynierskie w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT
 10. Specjalistyczne umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu oraz utrzymania już funkcjonujących systemów
 11. Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, rachunkowości finansowej, prawa, zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przedsięwzięć biznesowych opartych na technologiach teleinformatycznych i komputerowego wspomagania procesów zarządzania,
 12. Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem

Kim będziesz po studiach?

 1. Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach:
  • analityka biznesowego
  • analityka systemowego
  • konsultanta-specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych
  • projektanta systemów informatycznych
  • specjalisty ds. utrzymania aplikacji
 2. Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej działalności z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne

W realizacji programu studiów kładziemy nacisk na umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji inżynierskich oraz narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych z pogranicza informatyki i biznesu. Dlatego w programie nauczania przewidziany jest duży udział laboratoriów komputerowych i projektów. Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English oraz języka informatycznego.

Realizowane przedmioty specjalnościowe :

 • Analiza i modelowanie danych
 • Technologie analzy biznesowej
 • Projektowanie architektury systemów
 • Elementy analizy systemowej
 • Analiza i projektowanie systemów informatycznych  z użyciem notacji UML
 • Modelowanie i symulacja procesów biznesowych – BPMN
 • Utrzymanie systemów w organizacji zgodnie z zaleceniami ITIL
 • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania firmą
 • Systemy pojęciowe i ontologia
 • Platforma Azure
 • Warsztaty pracy grupowej
 • Warsztaty pracy grupowej AMS
 • Wprowadzenie do środowiska R
 • Seminarium dyplomowe I , II

Mozliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów 

W progranie studiów I stopnia na kierunku ITZ  (w ramach tzw. ogólnoakademickiego przedmiotu do wyboru) prowadzone są następujące przedmioty:

PRINCE2® Foundation (wszystkie oferowane specjalności)
AgilePMTM Foundation (wszystkie oferowane specjalności)

Przedmioty prowadzone są przez doświadczonych  trenerów, a ich zaliczenie jest udokumentowane w suplemencie do dyplomu i może stanowić podstawę  do przystąpienia (na własny koszt) do egzaminów certyfikacyjnych. Szczegółowe informacje dt możliwości przystąpienia do egzaminu przekazuje prowadzący przedmiot.