Geoinformatyka

Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Dlaczego warto wybrać ?

Większość współczesnych nowoczesnych systemów informatycznych swoją funkcjonalność opiera na dostępie do map cyfrowych począwszy od map adresowych, poprzez zdjęcia lotnicze i satelitarne, po trójwymiarowe modele infrastruktury technicznej. Mają one zastosowanie w wielu dziedzinach, np. zarządzanie kryzysowe, systemy dowodzenia, logistyka, meteorologia, energetyka, systemy nawigacyjne, gospodarka przestrzenna i wiele innych. Przykładem najprostszych zastosowań systemów informacji przestrzennej są powszechnie popularne serwisy takie jak: Google Maps czy Jak Dojadę. Dlatego program oferowanej specjalności z jednej strony obejmuje takie zagadnienia jak bazy danych przestrzennych, systemy GIS czy programowanie systemów SIP. Z drugiej strony geoinformatyka dotyczy takich zagadnień jak kartografia, czy geodezja i takich metod jakimi są fotogrametria, teledetekcja czy analizy danych przestrzennych.

Rodzaje danych przestrzennych

Gdzie znajdziesz zatrudnienie ?

Geoinformatyka jest to specjalność, która stanowi połączenie wiedzy z zakresu informatyki oraz nauk geoinformacyjnych (kartografia, geodezja itp.). Po ukończeniu studiów w ramach projektowanej specjalności można będzie przykładowo znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach rządowych i resortowych zajmujące się zarządzaniem kryzysowym, dowodzeniem czy logistyką
 • jednostkach administracji samorządowej czy firmach zajmujących się pracami w zakresie zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania środowiskiem czy pracami geodezyjnymi.
 • firmach informatycznych przykładowo przy tworzeniu różnego typu geoportali, systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych
 • innych firmach, instytucjach czy sektorach gospodarki (energetyka, meteorologia, geologia, leśnictwo itd.) wykorzystujących systemy informacji przestrzennej

Kim będziesz po studiach ?

Znajdziesz zatrudnienie jako projektant systemów informacji przestrzennej na stanowisku:

 1. projektanta systemów informacji przestrzennej
 2. menedżera systemów informacji przestrzennej
 3. analityka danych przestrzennych
 4. specjalisty fotogrametrii i teledetekcji
 5. specjalisty zajmującego się opracowaniem ortofotomap na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych

W realizacji programu nauczania kładziemy nacisk na przekazywanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, stąd duży udział laboratoriów komputerowych, warsztatów i projektów w prowadzonych zajęciach.

Realizowane przedmioty specjalnościowe:

 • Bazy danych przestrzennych
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Programowanie SIP
 • Analiza danych przestrzennych
 • Wizualizacja danych 3D
 • Teledetekcja
 • Podstawy fotogrametrii
 • Podstawy geologii i geografii fizycznej
 • Miernictwo
 • Podstawy geofizyki
 • Podstawy kartografii