Informatyka stosowana

Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Dlaczego warto wybrać ?

Firmy poszukują inżynierów specjalistów w dziedzinie zastosowań informatyki w biznesie, którzy z jednej strony są partnerami kierownictwa firmy w określaniu założeń i celów informatyzacji oraz podczas wdrażania i użytkowania systemów informatycznych, z drugiej – wykazują się podejściem inżynierskim w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Program studiów skierowany do przyszłych inżynierów-specjalistów dysponujących interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym i jest konsultowany z pracodawcami w celu dostosowania go do potrzeb rynku pracy. Ukończenie studiów w ramach specjalności Informatyka stosowana pozwala połączyć wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT a także zarządzania ich utrzymaniem.

Wykładane języki programowania

Zdobyte kompetencje :

 1. Umiejętność programowania w języku C# oraz w środowisku ORACLE
 2. Znajomość podstaw języka Java, Python
 3. Znajomość narzędzi ORACLE CASE w zastosowaniu do analizy i projektowania systemów
 4. Znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL
 5. Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych (cloud computing, narzędzia BI, hurtownie danych, architektura SOA)
 6. Kompetencje inżynierskie w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT
 7. Specjalistyczne umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu oraz prowadzenia projektów wdrożeniowych i utrzymania już funkcjonujących systemów klasy CRM, ERP, BPM zarówno po stronie klienta jak i dostawcy
 8. Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, rachunkowości finansowej, prawa, zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przedsięwzięć biznesowych opartych na technologiach teleinformatycznych i komputerowego wspomagania procesów zarządzania,
 9. Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem

Kim będziesz po studiach ?

 1. Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach:
  • inżyniera informatycznych systemów zarządzania
  • konsultanta-specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych
  • menedżera-specjalisty ds. e-biznesu
  • specjalisty ds. utrzymania aplikacji
 2. Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne.

W realizacji programu studiów kładziemy nacisk na umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji inżynierskich oraz narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych z pogranicza informatyki i biznesu. Dlatego w programie nauczania przewidziany jest duży udział laboratoriów komputerowych i projektów. Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English oraz języka informatycznego.

Realizowane przedmioty specjalnościowe:

 • Bazy danych II – SQL
 • Hurtownie danych
 • Pracownia programowania 1 (JAVA)
 • Podstawy programowania w języku PYTHON
 • Pracownia programowania 2 (PYTHON)
 • Systemy operacyjne
 • Projektowanie i tworzenie aplikacji internetowych
 • Bezpieczeństwo w systemach informatycznych
 • Modelowanie i symulacje procesów - BPMN
 • Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional 2TM Foundation
 • Analiza danych - Big Data
 • Projektowanie i implementacja aplikacji biznesowych ORACLE
 • Warsztaty pracy grupowej IS
 • Seminarium dyplomowe I , II

Możliwość zdobycia 3 międzynarodowych certyfikatów

Studia w ramach tej specjalności umożliwiają uzyskanie następujących certyfikatów potwierdzających kompetencje:

AgilePMTM Foundation

OMG Certified UML Professional 2™ Foundation

PRINCE2® Foundation

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, można je kupić indywidualnie w specjalnej ofercie cenowej dla studentów WIT. Studenci po zajęciach akredytowanych otrzymają vouchery na realizację egzaminu certyfikującego.

OMG Certified UML Professional 2™, PRINCE2® courses on this page are offered by INPRPOGRESS ATO of AXELOS Limited. OMG Certified UML Professional 2™, PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.