Informatyka stosowana

Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Dlaczego warto wybrać ?

Firmy poszukują inżynierów specjalistów w dziedzinie zastosowań informatyki w biznesie, którzy z jednej strony są partnerami kierownictwa firmy w określaniu założeń i celów informatyzacji oraz podczas wdrażania i użytkowania systemów informatycznych, z drugiej – wykazują się podejściem inżynierskim w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Program studiów skierowany do przyszłych inżynierów-specjalistów dysponujących interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym i jest konsultowany z pracodawcami w celu dostosowania go do potrzeb rynku pracy. Ukończenie studiów w ramach specjalności Informatyka stosowana pozwala połączyć wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT a także zarządzania ich utrzymaniem.

Wykładane języki programowania

Zdobyte kompetencje :

  1. Umiejętność programowania w języku C# oraz w środowisku ORACLE
  2. Znajomość podstaw języka Java, Python
  3. Znajomość narzędzi ORACLE CASE w zastosowaniu do analizy i projektowania systemów
  4. Znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL
  5. Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych (cloud computing, narzędzia BI, hurtownie danych, architektura SOA)
  6. Kompetencje inżynierskie w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT
  7. Specjalistyczne umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu oraz prowadzenia projektów wdrożeniowych i utrzymania już funkcjonujących systemów klasy CRM, ERP, BPM zarówno po stronie klienta jak i dostawcy
  8. Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, rachunkowości finansowej, prawa, zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przedsięwzięć biznesowych opartych na technologiach teleinformatycznych i komputerowego wspomagania procesów zarządzania,
  9. Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem

Kim będziesz po studiach ?

  1. Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach:
    • inżyniera informatycznych systemów zarządzania
    • konsultanta-specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych
    • menedżera-specjalisty ds. e-biznesu
    • specjalisty ds. utrzymania aplikacji
  2. Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne.

W realizacji programu studiów kładziemy nacisk na umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji inżynierskich oraz narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych z pogranicza informatyki i biznesu. Dlatego w programie nauczania przewidziany jest duży udział laboratoriów komputerowych i projektów. Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English oraz języka informatycznego.

Realizowane przedmioty specjalnościowe:

  • Bazy danych II – SQL
  • Hurtownie danych
  • Pracownia programowania 1 (JAVA)
  • Podstawy programowania w języku PYTHON
  • Pracownia programowania 2 (PYTHON)
  • Systemy operacyjne
  • Projektowanie i tworzenie aplikacji internetowych
  • Bezpieczeństwo w systemach informatycznych
  • Modelowanie i symulacje procesów - BPMN
  • Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional 2TM Foundation
  • Analiza danych - Big Data
  • Projektowanie i implementacja aplikacji biznesowych ORACLE
  • Warsztaty pracy grupowej IS
  • Seminarium dyplomowe I , II

Możliwość zdobycia 3 międzynarodowych certyfikatów

Studia w ramach tej specjalności umożliwiają uzyskanie następujących certyfikatów potwierdzających kompetencje:

AgilePMTM Foundation

OMG Certified UML Professional 2™ Foundation

PRINCE2® Foundation

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, można je kupić indywidualnie w specjalnej ofercie cenowej dla studentów WIT. Studenci po zajęciach akredytowanych otrzymają vouchery na realizację egzaminu certyfikującego.

OMG Certified UML Professional 2™, PRINCE2® courses on this page are offered by INPRPOGRESS ATO of AXELOS Limited. OMG Certified UML Professional 2™, PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.