Informatyka stosowana

Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Dlaczego warto wybrać ?

Firmy poszukują inżynierów specjalistów w dziedzinie zastosowań informatyki w biznesie, którzy z jednej strony są partnerami kierownictwa firmy w określaniu założeń i celów informatyzacji oraz podczas wdrażania i użytkowania systemów informatycznych, z drugiej – wykazują się podejściem inżynierskim w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Program studiów skierowany do przyszłych inżynierów-specjalistów dysponujących interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym i jest konsultowany z pracodawcami w celu dostosowania go do potrzeb rynku pracy. Ukończenie studiów w ramach specjalności Informatyka stosowana pozwala połączyć wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT a także zarządzania ich utrzymaniem.

Wykładane języki programowania

Zdobyte kompetencje :

 1. Umiejętność programowania w języku JAVA
 2. Znajomość  języka  Python
 3. Znajomość  języka Java-Script
 4. Znajomość  języka R wspomagajacego tworzenie i wizualizację analiz statycznych
 5. Znajomość narzędzi ORACLE CASE w zastosowaniu do analizy i projektowania systemów
 6. Znajomość języka SQL, baz danych przestrzennych oraz hurtowni danych
 7. Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych (projektowanie i wdrażanie rozwiązań chmurowych ( Plaforma AZURE)
 8. Kompetencje inżynierskie w zakresie projektowania , programowania, testowania i implementacji rozwiązań IT:
 • Internetu rzeczy (IoT)

 • sztucznej inteligencji (AI),

 • robotyzacji procesów (RPA) 

 1. Specjalistyczne umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu oraz prowadzenia projektów wdrożeniowych i utrzymania już funkcjonujących systemów klasy CRM, ERP, BPM zarówno po stronie klienta jak i dostawcy
 2. Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, prawa, zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przedsięwzięć biznesowych opartych na technologiach teleinformatycznych
 3. Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem

Kim będziesz po studiach ?

 1. Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach:
  • inżyniera informatycznych systemów zarządzania
  • konsultanta-specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych
  • menedżera-specjalisty ds. e-biznesu
  • specjalisty ds. utrzymania aplikacji
 2. Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne.

W realizacji programu studiów kładziemy nacisk na umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji inżynierskich oraz narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych z pogranicza informatyki i biznesu. Dlatego w programie nauczania przewidziany jest duży udział laboratoriów komputerowych i projektów. Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English oraz języka informatycznego.

Realizowane przedmioty specjalnościowe:

 • Bazy danych II – SQL, Bazy danych przestrzennych
 • Hurtownie danych
 • Pracownia programowania 1,2 (JAVA)
 • Pracownia programowania 1,2 (PYTHON)
 • JAVA Script - warsztaty
 • Wprowadzenie do środowiska R
 • Internet rzeczy (IOT)
 • Podstawy Robotyzacji Procesów (RPA - Robotic Process Automation)
 • Projektowanie i tworzenie aplikacji mobilnych
 • Bezpieczeństwo w systemach informatycznych
 • Technologie chmurowe Microsoft 1,2
 • Warsztaty pracy grupowej
 • Seminarium dyplomowe I , II

Możliwość zdobycia 2 międzynarodowych certyfikatów

Studia w ramach tej specjalności umożliwiają uzyskanie następujących certyfikatów potwierdzających kompetencje:

AgilePMTM Foundation

PRINCE2® Foundation

Przedmioty prowadzone są przez doświadczonych  trenerów, a ich zaliczenie jest udokumentowane w suplemencie do dyplomu i może stanowić podstawę  do przystąpienia (na własny koszt) do egzaminów certyfikacyjnych. Szczegółowe informacje dt możliwości przystąpienia do egzaminu przekazuje prowadzący przedmiot