Informatyka stosowana

Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Dlaczego warto wybrać ?

Firmy poszukują inżynierów specjalistów w dziedzinie zastosowań informatyki w biznesie, którzy z jednej strony są partnerami kierownictwa firmy w określaniu założeń i celów informatyzacji oraz podczas wdrażania i użytkowania systemów informatycznych, z drugiej – wykazują się podejściem inżynierskim w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Program studiów skierowany do przyszłych inżynierów-specjalistów dysponujących interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym i jest konsultowany z pracodawcami w celu dostosowania go do potrzeb rynku pracy. Ukończenie studiów w ramach specjalności Informatyka stosowana pozwala połączyć wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT a także zarządzania ich utrzymaniem.

Wykładane języki programowania

Zdobyte kompetencje :

 1. Umiejętność programowania w języku JAVA
 2. Znajomość  języka Java-Script, Python
 3. Znajomość  języka R wspomagajacego tworzenie i wizualizację analiz statycznych
 4. Znajomość narzędzi ORACLE CASE w zastosowaniu do analizy i projektowania systemów
 5. Znajomość relacyjnych baz danych, języka SQL, baz danych przestrzennych oraz hurtowni danych
 6. Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych (cloud computing, narzędzia BI, Angular 2, architektura SOA)
 7. Kompetencje inżynierskie w zakresie projektowania, programowania, testowania i implementacji rozwiązań IT,
 8. Kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji, maszynowego uczenia oraz Internetu rzeczy (IoT).

 9. Specjalistyczne umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu oraz prowadzenia projektów wdrożeniowych i utrzymania już funkcjonujących systemów klasy CRM, ERP, BPM zarówno po stronie klienta jak i dostawcy
 10. Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania,  rachunkowości finansowej, prawa, zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przedsięwzięć biznesowych opartych na technologiach teleinformatycznych i komputerowego wspomagania procesów zarządzania,
 11. Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem

Kim będziesz po studiach ?

 1. Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach:
  • inżyniera informatycznych systemów zarządzania
  • konsultanta-specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych
  • menedżera-specjalisty ds. e-biznesu
  • specjalisty ds. utrzymania aplikacji
 2. Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne.

W realizacji programu studiów kładziemy nacisk na umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji inżynierskich oraz narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych z pogranicza informatyki i biznesu. Dlatego w programie nauczania przewidziany jest duży udział laboratoriów komputerowych i projektów. Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English oraz języka informatycznego.

Realizowane przedmioty specjalnościowe:

 • Bazy danych II – SQL, Bazy danych przestrzennych
 • Hurtownie danych
 • Pracownia programowania 1,2 (JAVA)
 • Pracownia programowania 1,2 (PYTHON)
 • JAVA Script - warsztaty
 • Wprowadzenie do środowiska R - CRAN
 • Testowanie oprogramowania
 • Projektowanie i tworzenie aplikacji internetowych
 • Bezpieczeństwo w systemach informatycznych
 • Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional 2TM Foundation
 • Projektowanie i implementacja aplikacji biznesowych ORACLE
 • Warsztaty pracy grupowej IS
 • Seminarium dyplomowe I , II

Możliwość zdobycia 3 międzynarodowych certyfikatów

Studia w ramach tej specjalności umożliwiają uzyskanie następujących certyfikatów potwierdzających kompetencje:

AgilePMTM Foundation

OMG Certified UML Professional 2™ Foundation

PRINCE2® Foundation

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, można je kupić indywidualnie w specjalnej ofercie cenowej dla studentów WIT. Studenci po zajęciach akredytowanych otrzymają vouchery na realizację egzaminu certyfikującego.

OMG Certified UML Professional 2™, PRINCE2® courses on this page are offered by INPRPOGRESS ATO of AXELOS Limited. OMG Certified UML Professional 2™, PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.