Psychologia w zarządzaniu

Specjalność na studiach licencjackich na kierunku Zarządzanie

Dlaczego warto wybrać

Studia rozwijają kompetencje społeczne. Umożliwiają zdobycie kompetencji miękkich, kluczowych na obecnym rynku pracy. Kompetencje interpersonalne rozwijane w programie są niezbędne w pełnieniu takich ról i funkcji jak menedżer, facylitator, tutor, coach, trener biznesu, osoba odpowiedzialna za zarządzanie ludźmi oraz w innych działaniach wymagających skuteczności w pracy z ludźmi i współpracy zespołowej w tym do zarządzania ludźmi we własnej firmie.

 • Studia mają warsztatowy charakter, przebiegają w postaci treningów umiejętności oraz dają możliwość pogłębienia wiedzy o samym sobie
 • Po studiach absolwenci  będą potrafili
  • świadomie budować zespół biorąc pod uwagę wymagane kompetencje oraz dopasowanie kandydata do zespołu
  • komunikować się z pracownikami i współpracownikami w różnych sytuacjach biznesowych
  • rozwiązywać konflikty i im przeciwdziałać
  • stosować w codziennej pracy modele i narzędzia komunikacyjne
 • a także nabędą umiejętności prowadzenia zebrań i spotkań biznesowych oraz rozwiną umiejętności współpracy z innymi ludźmi.

Metodyka większości przedmiotów oparta jest o Action Learning: tematyczne case study i quizy, role play i symulacje, testy i kwestionariusze, sesje feedbacku od prowadzącego i „peer to peer” oraz bazują na rzetelnej wiedzy naukowej.

Kierunek ma niezwykle praktyczny charakter. Program studiów opracowany został przez praktyków i stawia na praktyczne rozwiązania do zastosowania „od zaraz”.

Dla kogo

Program jest adresowany do tych wszystkich, którzy chcą nabyć i utrwalić kompetencje społeczne, interpersonalne oraz menedżerskie najbardziej poszukiwane przez rynek pracy. Studia dedykowane są wszystkim, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą z ludźmi oraz aspirują do objęcia w przyszłości stanowisk menedżerskich.

Zdobyte kompetencje

Dzięki uczestniczeniu w studiach będziesz przygotowana/przygotowany do:

 • Budowania dobrych relacji w zespole przy jednoczesnej dbałości o realizację celów.
 • Optymalizowania pracy z uwagi na dostępny czas oraz ustalania priorytetów w pracy własnej i zespołu. 
 • Wykorzystywania wybranych sposobów ograniczania stresu związanego z przebiegiem pracy.
 • Analizy własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Wykorzystania narzędzi do rozwoju osobistego ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przyszłości takich ja Learning Agility   
 • Stosowania narzędzi analizy ról zespołowych i praktycznych modeli wzmacniania kooperacji w zespole.
 • Prowadzenia zebrań, spotkań i prezentacji biznesowych z elementami szkolenia.
 • Stosowania narzędzi komunikacyjnych służących motywowaniu, rozwijaniu pracowników, prowadzeniu skutecznych rozmów menedżerskich.
 • Stosowania narzędzi zabezpieczania trudnych emocji w zespole.
 • Wykorzystania autodiagnozy w zakresie stosowanych przez siebie taktyk wywierania wpływu oraz stosowania konstruktywnych taktyk wywierania wpływu.
 • Stosowania kluczowych narzędzi rozwoju tj. mentoring, coaching.
 • Efektywnego rekrutowania oraz świadomego budowania zespołu, biorąc pod uwagę wymagane kompetencje oraz dopasowanie kandydata do zespołu.
 • Diagnozowania przyczyn występowania konfliktów i konstruktywnego zarządzania konfliktami w zespole.
 • Diagnozowania nastawienia w zespole do procesu zmian oraz stosowania narzędzi komunikacji w zmianie.
 • Wykorzystywania narzędzi z obszaru Problem Solving.

Kim będziesz po studiach

 • Znajdziesz zatrudnienie na takich stanowiskach jak: menedżer, team lider, kierownik, projekt menedżer, osoba odpowiedzialna za zarządzanie ludźmi, specjalista każdej dziedziny wyposażony w umiejętności społeczne.
 • Będziesz także przygotowany do zarządzania ludźmi we własnej firmie.
 • Będziesz przygotowany do aktywnego uczestniczenia w różnych formach aktywności zespołowej w organizacjach: nabędziesz podstawowe umiejętności interpersonalne potrzebne do efektywnego pełnienia roli facylitatora, tutora z kluczowymi umiejętnościami m.in.  zakresie komunikacji interpersonalnej, prezentacji i coachingu, mentoringu.      

Realizowane przedmioty specjalnościowe dla specjalności "Psychologia w zarządzaniu"

Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English.

Wybrani prowadzący