Zarządzanie informacjami

Specjalność na studiach licencjackich na kierunku Zarządzanie

Dlaczego warto wybrać?

Dane stanowią kluczowy zasób każdej organizacji. Umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji jest podstawą współczesnego zarządzania. Dlatego też skuteczny menedżer w procesie podejmowania decyzji musi biegle posługiwać się bazami i hurtowniami danych. Powinien jednocześnie rozumieć problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych i przetwarzanych informacji. Wreszcie powinien być specjalistą w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu.

Zdobyte kompetencje

 1. Specjalistyczne umiejętności w zakresie gromadzenia i analizy danych
 2. Wiedza teoretyczna i praktyczne posługiwania się bazami danych i hurtowniami danych
 3. Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, kierowania zespołem
 4. Wiedza w zakresie różnorodnych aspektów związanych z bezpieczeństwem danych.

Kim będziesz po studiach

 1. Znajdziesz zatrudnienie zarówno w organizacjach biznesowych jak i jednostkach administracji na stanowiskach menedżerskich wymagających wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i przetwarzania informacji.
 2. Możesz pracować jako analityk w projektach implementacji i wdrożenia systemów informatycznych.
 3. Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z analizami i przetwarzaniem informacji.

Realizowane przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy języka SQL
 • Podstawy modelowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie
 • Hurtownie danych.
 • Ochrona danych osobowych RODO.
 • Systemy informacji publicznej.
 • Media i komunikowanie masowe
 • E-commerce
 • Metody gromadzenia i analizy danych
 • Organizacja wirtualna
 • Warsztaty projektowe ZI
 • Seminarium dyplomowe I, II

Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English.