Studia licencjackie na kierunku

Zarządzanie

niestacjonarne (zaoczne)
6
semestrów
6 semestrów

Rekrutację prowadzimy raz w roku. Zapoznaj się z ważnymi informacjami dla kandydatówZaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”

Opis kierunku

Konstrukcja programu studiów na kierunku Zarządzanie w WSISiZ wynika przede wszystkim z wymagań stawianych absolwentom przez nowoczesne firmy i organizacje, które potrzebują innowacyjnych rozwiązań. W koncepcji programu studiów kluczowym elementem jest zapewnienie praktycznego charakteru nabywanych: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Jest on realizowany poprzez bardzo wysoki udział w programie przedmiotów kształtujących umiejętności praktyczne oraz obecność w nim praktyk zawodowych w całkowitym wymiarze 6 miesięcy.

Duży nacisk położony na wykształcenie u absolwenta umiejętności praktycznych wynika z chęci przygotowania go do jak najszybszego wejścia na rynek pracy. Opracowany program jest nastawiony na zdobycie przez studentów umiejętności wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu praktycznych problemów menedżerskich, a więc unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy, umożliwiających osiągnięcie sukcesu zawodowego

Absolwent kierunku Zarządzanie WSISiZ oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, problemów funkcjonowania organizacji pozyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu informatyki. W programie studiów znajdują się przedmioty pozwalające na swobodne wykorzystywanie technologii informatycznych w codziennym funkcjonowaniu w organizacjach. I tak w szczególności treści przedmiotowe prowadzące do uzyskania certyfikatów ICDL/ECDL  (B4, S1, S2) zostały wkomponowane w program trzech pierwszych semestrów studiów. Kompetencje te gwarantują absolwentowi umiejętności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych, posługiwania się grafiką prezentacyjną i menedżerską oraz użytkowanie baz danych.

Dodatkowo, każda oferowana specjalność rozwija kompetencje informatyczne adekwatnie do jej specyfiki. Koncepcja studiów umożliwia bowiem łączenie gruntownego opanowania najnowszych osiągnięć teorii i praktyki zarządzania i zarazem stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji.

Specjalności

Program zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

Cyberbezpieczeństwo

Poznaj specjalność

Digital marketing

Poznaj specjalność

Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

Zarządzanie projektami i informacjami

Poznaj specjalność

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

100 PLN

dla osób, które wpłacą wpisowe i co najmniej pierwszą ratę czesnego oraz podpiszą dokument o przyjęciu na studia do 20.07.2023 r.

300 PLN

dla osób, które wpłacą wpisowe i co najmniej pierwszą ratę czesnego oraz podpiszą dokument o przyjęciu na studia w terminie 21.07-15.09.2023 r.

500 PLN

dla osób, które wpłacą wpisowe i co najmniej pierwszą ratę czesnego oraz podpiszą dokument o przyjęciu na studia po 15.09.2023 r.

Załóż profil zaufany,  jest potrzebny do bezpiecznego wpisu na studia. Preferujemy abyś podpisał pakiet e-dokumentów dzieki, którym wpiszemy Cię na listę studentów online. Dzięki temu wpisu dokunujesz w dowolnym momencie dnia po ich udostępnieniu i możesz spokojnie zapoznać się z treścią podpisywanych dokumentów. Profil zaufany może założyć Każdy, kto ma numer PESEL.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 100 PLN (do 15 września) lub 300 PLN (po 15 września). Obcokrajowcy dokonują wpisu osobiście w Biurze Rekrutacji po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę gdzie przed wpisem okazują oryginały wymaganych dokumentów. 

Zapoznaj się z obowiązującymi cennikami, zasadami działania zniżek i z wzorami umów: Pobierz cenniki i wzory umów

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 100 PLN (do 15 września) lub 300 PLN (po 15 września).

Czesne (studia niestacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2023/24 3 000 zł 5 x 640 zł
w sumie 3200 zł
2024/25 3 250 zł 5 x 690 zł
w sumie 3450 zł
2025/26 3 250 zł 5 x 690 zł
w sumie 3450 zł

Terminy płatności jednorazowych

do 15 września 2023

za semestr zimowy

do 20 lutego 2024

za semestr letni

Terminy płatności w ratach

za semestr zimowy
rata termin płatności
I do 15.09.2023 r.
II do 10.10.2023 r.
III do 10.11.2023 r.
IV do 10.12.2023 r.
V do 10.01.2024 r.
za semestr letni
rata termin płatności
I do 20.02.2024 r.
II do 10.03.2024 r.
III do 10.04.2024 r.
IV do 10.05.2024 r.
V do 10.06.2024 r.

Przy wpisie na listę studentów po 15 września 2023 wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zasada ta dotyczy także terminu jednorazowej płatności.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Programy studiów

Studia niestacjonarne

Efekty uczenia się

Poznaj kierunkowe efekty z następujących zakresów