Inżynieria procesów biznesowych

Specjalność na studiach magisterskich na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Dlaczego warto wybrać ?

Reorganizacja przedsiębiorstwa często prowadzona jest jednocześnie z wdrażaniem systemu informatycznego. Rodzi to zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania zmianą w organizacji, którzy dysponują interdyscyplinarną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania procesami, zarządzania projektami oraz projektowania i wdrażania systemów informatycznych.

Zdobyte kompetencje

 1. Umiejętność analizy, modelowania i doskonalenia procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. pakietów ARIS i ADONIS), w tym  dokumentowania, wizualizacji i standaryzacji procesów, ich modelowania, symulacji i optymalizacji, identyfikowania wąskich gardeł, a także kompleksowego reengineeringu
 2. Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych
 3. Zarządzanie projektami, w szczególności projektami informatycznymi
 4. Umiejętność automatyzacji procesów biznesowych
 5. Umiejętność wykorzystywania oprogramowania klasy GIS (GIS - Geographic Information System) do prowadzenia przestrzennych analiz biznesowych
 6. Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętność pracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji

Kim będziesz po studiach ?

Znajdziesz zatrudnienie na stanowisku:

 1. menedżera d.s. zarządzania zmianami w organizacji
 2. kierownika projektów informatycznych
 3. analityka biznesowego
 4. analityka systemowego

Będziesz przygotowany do projektowania i wdrażania informatycznych systemów zarządzania.

W realizacji programu nauczania kładziemy nacisk na przekazywanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, stąd duży udział laboratoriów komputerowych, warsztatów i projektów w prowadzonych zajęciach.

Realizowane przedmioty specjalnościowe

 • Aspekty zarządzania w architekturach systemów informatycznych
 • Zarządzanie procesami biznesowymi - warsztaty
 • Lean Management
 • Kaizen - metody i techniki doskonalenia procesów
 • Robotyzacja procesów biznesowych ( BPA, DPA, RPA)
 • Geomarketing - analizy przestrzenne w biznesie(GIS)
 • Seminarium magisterskie I i II IPB

Możliwość zdobycia certyfikatów

W progranie studiów II stopnia na kierunku ITZ  (w ramach tzw. ogólnoakademickiego przedmiotu do wyboru) prowadzone są następujące przedmioty:

M o R ® Foundation

SAF ( Service Automation Framework) - wdrażanie usług

 

Facilitation - zarządzanie spotkaniami

 

Przedmioty prowadzone są przez doświadczonych  trenerów, a ich zaliczenie jest udokumentowane w suplemencie do dyplomu i może stanowić podstawę  do przystąpienia (na własny koszt) do egzaminów certyfikacyjnych. Szczegółowe informacje dt możliwości przystąpienia do egzaminu przekazuje prowadzący przedmiot