Technologia blockchain w biznesie

Specjalność na studiach magisterskich na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

JAK DZIAŁA BLOCKCHAIN ?

Technologia łańcucha bloków (blockchain)  po raz pierwszy znalazła pełne zastosowanie w 2009 roku w postaci najbardziej rozpoznawalnej dzisiaj kryptowaluty, jaką jest Bitcoin.  Pomimo, iż powstała w oparciu
o znane i powszechnie stosowane technologie jej dotychczasowa adopcja wskazuje, iż jest rozwiązaniem rewolucyjnym oraz przyszłościowym. Jej unikalność wywodzi się natomiast z idei towarzyszących próbom budowania niezależnego, bezpiecznego i zapewniającego anonimowość stronom transakcji, systemu płatniczego.

Głównymi filarami technologii blockchain są techniki kryptograficzne i decentralizacja, umożliwiające utrzymywanie wspólnej księgi rachunkowej transakcji, w postaci cyfrowych, rozproszonych po sieci zsynchronizowanych kopii, których sfałszowanie jest praktycznie niemożliwe. Głównym założeniem było natomiast wyeliminowanie wszelkich nadzorców i pośredników, mogących kontrolować, czy wręcz uniemożliwiać zawieranie transakcji przez anonimowe (nawet dla siebie) strony. 

Rozwój technologii blockchain i chęć zaadoptowania jej w bardzo wielu dziedzinach wymusił osłabienie wielu jej pierwotnych założeń, jak chociażby pełna otwartość rejestru w dostępie do danych, a przez co i transparentność wszystkich transakcji. Dlatego często będziemy już dzisiaj mówić o szerszym pojęciu w odniesieniu do technologii blockchain – o technologii rozproszonego rejestru (DLT), która w dalszym ciągu gwarantuje przeprowadzanie wiarygodnych transakcji bez udziału pośredników i gwarantów rozrachunku transakcji.

Dlaczego warto wybrać ?

Technologia DLT budzi ogromne zainteresowanie zarówno wśród instytucji finansowych, jak również instytucji państwowych na całym świecie. Dzięki jej atrybutom może mieć ona zastosowanie praktycznie w każdej branży (m. in. handul, rynku walutowym, rynku kapitałowym, rynku energii elektrycznej itd.) ułatwiając procesy transakcyjne i rozliczeniowe. Zwiększenia bezpieczeństwa i integralności danych (w praktyce w każdej dziedzinie życia), optymalizacji kosztów, zwiększenia wiarygodności przedsięwzięć to tylko niektóre pozytywne aspekty wynikające z zastosowania technologii blockchain. Również banki centralne na całym świecie analizują możliwość wdrożenia cyfrowego pieniądza banku centralnego (CBDC), kilka takich projektów zostało już sfinalizowanych – i choć nie wszystkie rozważane tutaj rozwiązania opierają się o DLT, to w dużej mierze przyszła funkcjonalność CBDC wynika z odpowiedzi na zainteresowanie społeczeństw kryptowalutami. Tak więc i przy braku wykorzystania wprost samej technologii blockchain, będą potrzebni specjaliści rozumiejący tajniki tej technologii. Powstające coraz liczniej konsorcja i startupy będą poszukiwać specjalistów, którzy będą wdrażać projekty i uczestniczyć w ich tworzeniu, wykorzystujące technologię łańcucha bloków w ramach szeroko pojmowanej e-gospodarki i e-państwa.

Zdobyte kompetencje

Najnowsza technologia, która może zrewolucjonizować rynek usług finansowych, operacji handlowych oraz wielu innych branż w ciągu kilku najbliższych lat, wymaga obszernej wiedzy z wielu obszarów matematyki, informatyki i rynków finansowych. Oferowane studia dostarczają niezbędnej wiedzy z zakresu kryptografii, baz danych i systemów płatniczych, niezbędnej do uczestniczenia we wdrażaniu rozwiązań opartych o technologię blockchain zarówno w administracji publicznej, jak i w infrastrukturze sektora finansowego.

Specjaliści w zakresie wdrożeń technologii blockchain są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy. Rozwój nowoczesnych technologii informatycznej zmusza instytucje finansowe (i nie tylko) do poszukiwania kandydatów o szerokich, interdyscyplinarnych kompetencjach. Instytucje zaufania publicznego – banki, giełdy i pośrednicy transakcji finansowych widzą w technologii blockchain ogromny potencjał.

Kim będziesz po studiach

Znajdziesz zatrudnienie jako projektant informatycznych systemów zarządzania na stanowisku:

 1. projektanta systemów opartych o technologię blockchain
 2. menedżera systemów opartych o technologię blockchain
 3. analityka systemów bezpieczeństwa
 4. analityka biznesowego
 5. analityka systemowego

Realizowane przedmioty specjalnościowe

 • Technologie kryptograficzne
 • Technologia łańcucha bloków,
 • Bitcoin - pierwszy niezależny system płatniczy,
 • Lightning Network – zastosowanie i korzyści,
 • Platforma Ethereum i jej zastosowanie,
 • Wybrane zagadnienia alternatywnych kryptowalut (Altcoinów),
 • DLT - aspekty praktyczne technologii (CORDA),
 • Założenia cyfrowego pieniądza banku centralnego (CBDC),
 • E-państwo, e-gospodarka -Ramy prawne dla e-państwa i e-gospodarki,
 • Warsztaty - praktyczne zastosowanie technologii blockchain,
 • Seminarium magisterskie I i II.

Możliwość zdobycia  certyfikatów

W progranie studiów II stopnia na kierunku ITZ  (w ramach tzw. ogólnoakademickiego przedmiotu do wyboru) prowadzone są następujące przedmioty:

M o R ® Foundation

SAF - Service Automation Framework - wdrażanie usług

Facilitation - zarządzanie spotkaniami

Przedmioty prowadzone są przez doświadczonych  trenerów, a ich zaliczenie jest udokumentowane w suplemencie do dyplomu i może stanowić podstawę  do przystąpienia (na własny koszt) do egzaminów certyfikacyjnych. Szczegółowe informacje dt możliwości przystąpienia do egzaminu przekazuje prowadzący przedmiot.