Technologia blockchain w biznesie

Specjalność na studiach magisterskich na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Jak działa blockchain ?

Technologia blockchain służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie ułożonych w postaci następujących po sobie bloków danych. Jej istotą  jest utrzymanie wspólnej i zbiorowej księgi rachunkowej transakcji, w postaci cyfrowej, rozproszonej po całej sieci, w takich samych kopiach. Księga jest otwarta dla wszystkich ale jednocześnie jest zabezpieczona przez złożone narzędzia kryptograficzne. Dzięki temu transakcje są publiczne, ale dostępne jedynie w ramach nadanych praw dostępu.

Dlaczego warto wybrać ?

Technologia blockchain budzi ogromne zainteresowanie zarówno wśród instytucji finansowych jak i wśród agencji rządowych na całym świecie. Może być ona wykorzystywana do obsługi różnorakich transakcji (handel, waluty, akcje i udziały, rynek energii elektrycznej itd.). Począwszy od roku 2014 obserwuje się na świecie dynamiczny rozwój startupów dotyczących wykorzystania technologii krypto walut opartych na blockchain. W 2015 powołano konsorcjum banków i firm, którego celem jest rozwijanie blockchain. W skład konsorcjum weszły m.in. Citi, Bank of America, Morgan Stanley, Societe Generale, Deutche Bank, HSBC, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan i ING. Powstające coraz liczniej konsorcja i startupy będą poszukiwać specjalistów, którzy będą wdrażać projekty, i uczestniczyć w ich tworzeniu, wykorzystujące technologię łańcucha bloków w ramach szeroko pojmowanej e-gospodarki i e-państwa. 

Według analityków firmy Gartner, blockchain jest jedną z sześciu najintensywniej rozwijanych technologii na świecie.

Zdobyte kompetencje

Najnowsza technologia, która może zrewolucjonizować rynek usług finansowych, operacji handlowych w ciągu kilku najbliższych lat, wymaga obszernej wiedzy z wielu obszarów matematyki, informatyki i rynków finansowych. Oferowane studia dostarczają niezbędnej wiedzy z zakresu kryptografii, baz danych i systemów płatniczych, niezbędnej do uczestniczenia we wdrażaniu rozwiązań opartych o technologię blockchain zarówno w administracji publicznej jak i w infrastrukturze sektora finansowego.

Specjaliści w zakresie wdrożeń technologii blockchain będą coraz częściej poszukiwani na rynku pracy. Rozwój nowoczesnych technologii informatycznej zmusza instytucje finansowe (i nie tylko) do poszukiwania kandydatów o szerokich, interdyscyplinarnych kompetencjach. Instytucje zaufania publicznego – banki, giełdy i pośrednicy transakcji finansowych widzą w technologii blockchain ogromny potencjał.

 

Kim będziesz po studiach

Znajdziesz zatrudnienie jako projektant informatycznych systemów zarządzania na stanowisku:

 1. projektanta systemów opartych o technologię blockchain
 2. menedżera systemów opartych o technologię blockchain
 3. analityka systemów bezpieczeństwa
 4. analityka biznesowego
 5. analityka systemowego

Według sporządzonej w 2018 roku przez firmę inwestycyjną Atomico edycji raportu „State of European Tech”, w Europie realizowanych jest ok. 8,3 tys. projektów związanych z blockchain, w tym blisko 300 w Polsce. Projekty prowadzą zarówno instytucje finansowe i przedsiębiorstwa, jak i firmy, dla których internet to środowisko naturalne. Za niektórymi projektami stoi też administracja badająca praktyczne możliwości zastosowania technologii dla potrzeb państwa.

Realizowane przedmioty specjalnościowe

 • Technologie kryptograficzne
 • Platforma Ethereum
 • Systemy płatności gotówkowych i rozrachunku transakcji papierami wartościowymi
 • Systemy płatności a technologia blockchain
 • DLT - aspekty praktyczne (CORDA)
 • Technologia łańcucha bloków
 • Kryptowaluty
 • E-państwo, e-gospodarka
 • Ramy prawne dla e-państwa i e-gospodarki
 • Warsztaty - praktyczne zastosowanie technologii blockchain
 • Seminarium magisterskie I i II

Możliwość zdobycia  certyfikatów

W progranie studiów II stopnia na kierunku ITZ  (w ramach tzw. ogólnoakademickiego przedmiotu do wyboru) prowadzone są następujące przedmioty:

M o R ® Foundation

SAF - Service Automation Framework - wdrażanie usług

 

Facilitation - zarządzanie spotkaniami

Przedmioty prowadzone są przez doświadczonych  trenerów, a ich zaliczenie jest udokumentowane w suplemencie do dyplomu i może stanowić podstawę  do przystąpienia (na własny koszt) do egzaminów certyfikacyjnych. Szczegółowe informacje dt możliwości przystąpienia do egzaminu przekazuje prowadzący przedmiot.