Teleinformatyka

Specjalność na studiach magisterskich na kierunku Informatyka

Zakres specjalistycznej wiedzy i umiejętności

  • teoria transmisji sygnałów,
  • metody cyfrowego przetwarzania sygnałów z zastosowaniem inteligentnych algorytmów,
  • podstawy budowy sieci szerokopasmowych i projektowanie protokołów sieciowych,
  • programowanie aplikacji internetowych,
  • metody i standardy nagrywania, kodowania i przetwarzania dźwięku i obrazu,
  • zarządzanie jakością usług i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
  • podstawy cyfrowej techniki fonicznej oraz metody syntezy i analizy dźwięku.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako projektanci, kierownicy zespołów, twórcy oprogramowania i administratorzy w złożonych systemach cyfrowych wykorzystywanych w sieciach teleinformatycznych. Mogą dzięki temu znajdować zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się sektorze usług telekomunikacyjnych, także jako specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.