Solidarni z Ukrainą - Program NAWA dla studentów z Ukrainy

Nowa oferta, przygotowana specjalnie dla osób, które przenoszą się z Ukrainy do Polski. WIT wspólnie z NAWA przygotował ofertę, w ramach której proponujemy studiowanie na kierunku grafika I-stopnia w WIT, w trybie stacjonarnym.  W ramach rządowego programu „Solidarni z Ukrainą” ukraińscy studenci będą mogli kontynuować studia. Inicjatywa ta realizowana jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Warunkiem udziału w kwalifikacji do programu jest:

 • obywatelstwo ukraińskie,
 • przybycie do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 (potwierdzone rejestracją w punkcie recepcyjnym - paszport ze stemplem potwierdzającym przekroczenie granicy 24 lutego 2022 roku lub po tym terminie.  
 • status studenta ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022
 • nie pobieranie innego stypendium o charakterze socjalnym, w tym stypendiów wskazanych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2022 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Uczestnicy programu są zwolnieni z opłat za kształcenie i będzie im wypłacane stypendium, a w razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna oraz prawna.

Solidarni z Ukrainą - Program NAWA dla studentów z Ukrainy

Terminarz zajęć: 

Terminarz roku akademickiego - Solidarni z Ukrainą (kierunek Grafika, studia licencjackie stacjonarne)

 • Przewidujemy rozpoczęcie zajęć 23.05.2022, a zakończenie 30.09.2022. 
 • Zajęcia będą się odbywać w tygodniu w dniach poniedziałek-piątek. 

Miejsce studiowania: 

Zajęcia odbywają się fizycznie w budynkach uczelni Newelska 6 zajęcia specjalistyczne mogą się odbywać także w budynku przy ul. Gizów 6. 

Językiem studiowania w semestrze letnim 2021-2022 będzie język angielski jako podstawowy oraz jako uzupełniający język polski z dodatkowym tłumaczeniem na ukraiński. 

Przewidujemy uruchomienie dwóch grup po minimum 8 osób.

Warunki finansowe 

Dysponujemy 16 miejscami dla studentów, którzy spełnią warunki określone regulaminem działania Solidarni z Ukrainą

 1. Uczestnikami działań realizowanych w Programie (uczestnikami Programu) mogą być obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i którzy byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022
 2. Uczestnicy Programu, w okresie objęcia ich wsparciem w ramach Programu, nie mogą pobierać innego stypendium o charakterze socjalnym, w tym stypendiów wskazanych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2022 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Studenci dofinansowani przez NAWA, w semestrze letnim 2021-2022 otrzymają na każdy rozpoczęty miesiąc stypendium w wysokości 1500 zł, a także są oni zwolnieni z czesnego w tym semestrze. W trakcie pobierania stypendium student powinien przebywać na terenie Polski. 

Studenci będą zarejestrowani na 2 semestr grafiki, konieczność wyrównania ew. różnic programowych będzie wymagana do końca roku akademickiego 2022-2023. 

Studenci są uprawnieni do kontynuacji studiów na warunkach ogólnych (odpłatnych). Kontynuacja studiów jest przewidywana w języku polskim. 

Kroki rekrutacji

Krok 1 – PRZYGOTUJ WYMAGANE DOKUMENTY

Pobytowe:  

 • Paszport ze stemplem potwierdzającym, że przekroczyłeś granicę 24 lutego 2022 roku lub po tym terminie.   

O wykształceniu:   

 • Atestat opatrzony apostille i dodatek do atestata z informacją o egzaminie DPA opatrzony apostille wszystko to  przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

oraz wyniki egzaminu ZNO (Kartę Informacyjną ZNO, certyfikat z trójkątnymi hologramami) i do tego tłumaczenia jak wyżej.  

Krok. 2 – ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE  

 1.   1. Załóż konto w UBI:  
  • w Uczelnianym Banku Informacji (UBI): wypełnij formularz, a następnie potwierdź dane za pomocą kodu SMS. Po weryfikacji danych Twoja nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wysłane na wskazany adres e-mail. Pamiętaj – założenie konta nie jest równoznaczne z wpisem na studia.
 2. Aplikuj on-line: Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:  
  • Wprowadź dane osobowe. Kwestionariusz osobowy wydrukujemy na miejscu, podpiszesz go  podczas wpisu na studia.
  • Wgraj zdjęcie
  • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów: wpisz miejscowość szkoły i typ dokumentu (rodzaj świadectwa dojrzałości);
  • Wgraj elektroniczne wersje dokumentów o wykształceniu i paszportu (Krok1.): atestat, dodatek, ZNO, apostille, tłumaczenia przysięgłe
  • Odbierz pierwszego e-maila „Potwierdzenie zgłoszenia na wybrany kierunek studiów”.

Krok 3 – WEŹ UDZIAŁ W KWALIFIKACJI

Aby otrzymać kwalifikację na studia postępuj zgodnie z instrukcją:

Krok 4 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI (ODBIERZ MAILA O KWALIFIKACJI)  

 • Jeśli otrzymasz pozytywny wynik kwalifikacji od prodziekana wyślemy Tobie drugiego e-maila „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów”.

Krok 5 – DOKONAJ WPISU NA STUDIA   

Dla uczestników projektu -  studentów zostanie zorganizowany intensywny kurs języka polskiego w wymiarze 60 godzin w semestrze. W zależności od potrzeb studenci będą mogli kontynuować naukę języka polskiego również w następnych semestrach. 

Studentów będzie również obowiązywała nauka języka angielskiego do poziomu B2, zakończona egzaminem.