Rafał Strent: Malarstwo

Wystawy indywidualne /
 nazwa
Malarstwo
 termin
 wstęp
Darmowy
 linki
Rafał Strent: Malarstwo

Obrazy artysty pokazywane są w Łomży po 24 latach od poprzedniej prezentacji. W 1997 roku wystawa jego prac malarskich i rysunków zamykała 19-letni okres funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej w lokalu przy ul. Polowej 19.

Zygmunt Rafał Strent: Sztuka to język, starszy niż werbalny. Służy więc porozumieniu w zakresie spraw, których nie da się wyrazić słowami, ani zastąpić niczym innym. Od półtora stulecia mamy w sztuce pochód -izmów, które eksponują kolejne warstwy utworów, lekceważąc je jako całość. Zmieniają się nam według reguł mody, zapominając że wartości artystyczne obiektywizują się po dwustu latach. Wystarczy więc poczekać… Masz prawo znaleźć w tych obrazach własne doświadczenia, stając się współtwórcą – jak to demokratycznie proponuje jedna z definicji postmodernizmu. Dotyczy to wszystkich moich prac, których wyróżnikiem zawsze był wątek semantyczny. Są one wyrazem buntu wobec bezkrytycznej akceptacji narzuconego systemu wartości. Aksjologia jest na szczęście pojęciem wystarczająco szerokim i elastycznym, aby podlegać podstawowemu prawu nauki, jakim jest podważalność tez! Każda generacja ma prawo i obowiązek uporządkować świat według własnych wyobrażeń i potrzeb tak, aby następcy mieli choć trochę lepiej. Nie licz jednak, że wyjaśnię, „co artysta chciał przez to powiedzieć”: jesteś współautorem, więc siebie pytaj. Mój idol Mircea Eliade, niezależnie od własnych zakrętów życiorysu, pozostanie mi mentorem choćby jako propagator bodźców twórczych zwanych sytuacjami granicznymi. Przede wszystkim jednak jako autor tezy, że prawdziwe dzieło sztuki wyróżnia element tajemnicy!

Rafał Strent: Malarstwo