Zenon Balcer: Rozwarstwienie

Wystawy indywidualne zagraniczne /
 nazwa
Rozwarstwienie / Delamination
 termin
 artyści
 kuratorzy
mgr Jarosław Tondera
 wstęp
Darmowy
Zenon Balcer: Rozwarstwienie

Prezentowany cykl prac zatytułowany „Rozwarstwienie” to wynik połączenia wyniesionego z pracowni miedziorytu krakowskiej ASP tradycyjnego spojrzenia na sztukę z działaniami artystycznymi wykorzystującymi komputerowe techniki przetwarzania obrazu fotograficznego. Poprzez analizę i odwołania do wybranych artystycznych poszukiwań innych twórców w pokrewnej materii, ukazane jest autorskie poszukiwanie prawdy o naturze otaczającego świata. Zatracenie rozpoznawalności przedstawianych obiektów ma za zadanie przekierowanie uwagi widza z funkcjonalnego odbierania rzeczywistości na odnajdywanie jej walorów artystycznych.

Zastosowana metoda twórcza bazująca na obserwacji tych samych elementów z różnych kierunków z przesunięciem czasowym dała możliwość rozwarstwienia czasoprzestrzeni na wiele składowych.

Komputerowo rozbita na tysiące drobnych elementów struktura obrazu nawiązuje do klasycznych technik graficznych, integrując tym samym świat analogowy ze światem cyfrowym.

Przełożenie uzyskanych informacji na nieruchomą, dwuwymiarową płaszczyznę spowodowało scalenie przeszłości i teraźniejszości

Zenon Balcer: Rozwarstwienie