Dariusz Mlącki: Koperty i Świece

Wystawy indywidualne w Polsce /
 nazwa
Koperty i Świece
 termin
 wstęp
Darmowy

Wystawa odbyła się w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu (BWA) w 2017 roku.