„Bliźniemu swemu” - wystawy i aukcja

Wystawy /
 kategoria
 nazwa
Bliźniemu swemu
 termin
 wstęp
Darmowy

Aranżacja wystawy, „Zachęta” - Narodowa Galeria Sztuki – dr Aneta Jaźwińska.

Organizatorem inicjatywy, która ma postać cyklu wystaw zakończonych wielką aukcją charytatywną jest Fundacja „Bliźniemu Swemu…” działająca na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

To wydarzenie z ponad 30 letnią tradycją, w ramach którego najwybitniejsi polscy artyści przekazują swoje prace, aby wspomóc działalność jednej z największych organizacji dobroczynnych w Polsce.  Należy ono do najbardziej znanych w Polsce przedsięwzięć charytatywnych i artystycznych. Zaangażowane są takie autorytety świata sztuki jak Magdalena Abakanowicz, Jarosław Modzelewski, Stanisław Baj, Stefan Gierowski, Tadeusz Dominik, Andrzej Fogtt, Rafał Olbiński, Jan Dobkowski oraz wielu innych. Inicjatywa wystaw i aukcji od blisko ćwierć wieku angażuje środowiska artystyczne  i biznesowe zarówno z Polski jak i z zagranicy.

W każdej edycji wystawy prac odbywają się w znanych miastach Polski a całe przedsięwzięcie zostaje zwieńczone aukcją podczas której prace kilkuset artystów są poddane licytacji. Dochód z niej wspomaga działania charytatywne Fundacji i zapewnia pomoc materialną jej najuboższym podopiecznym.