Wystawy Strona główna

Wystaw się w CSW

Wystawy zbiorowe /
Wystawa

Wystaw się w CSW / wystawa fotografii

miejsce

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

termin

artyści

dr Zenon Balcer

wstęp

Darmowy

Wystaw się w CSW

2018 - „Wystaw się w CSW” - wystawa fotografii, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Jest to próba nowego spojrzenia na interpretację ruchu zawartego w obrazie filmowym i przełożenia uzyskanych informacji na język statycznej grafiki. Przy wykorzystaniu własnej, autorskiej metody twórczej, nastąpiło scalenie dwóch światów: analogowego i cyfrowego. Przeszłości i teraźniejszości.

Jury: Wojciech Wieteska
Kuratorki: Elżbieta Kopacz, Dominika Lewandowicz, Dorota Sobolewska
Koordynatorka: Agnieszka Basak-Wysota

Wystaw się w CSW

Akcja Wystaw się w CSW – organizowana rokrocznie przez Dział Edukacji – na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez toruńskie CSW. Wystaw się w CSW to wydarzenie, które ma na celu stworzenie niezależnym fotografom okazji do zaprezentowania własnej twórczości szerszej publiczności. To także inicjatywa, która ma dać uczestnikom możliwość dzielenia się swoją pasją, zachęcić ich do dalszego rozwijania artystycznych zainteresowań oraz stworzyć okazję spotkania się z osobami o podobnych zamiłowaniach.

Więcej informacji: WYSTAWA / Wystaw się w CSW


Wystaw się w CSW