Dar – kolekcja Izabeli Roman

Wystawy zbiorowe /
 kategoria
 nazwa
Dar – kolekcja Izabeli Roman
 termin
 wstęp
Darmowy

Kolekcja dzieł polskiego malarstwa współczesnego podarowana przez mieszkająca w Stanach Zjednoczonych Izabelę Roman, stryjeczną wnuczkę Walerego Romana, działacza państwowego i społecznego II Rzeczypospolitej. 

Kolekcja suwalskiego muzeum powiększyła się o 44 obrazy i 3 rzeźby, która przez darczyńcę była gromadzona przez wiele lat. Wartość zbioru wyceniono na ponad milion zł.

W zbiorze znalazły się prace zarówno nieżyjących już klasyków polskiego malarstwa współczesnego, jak i dzieła twórców uczestniczących nadal w polskim życiu artystycznym. Są więc dzieła Kiejstuta Bereźnickiego, Henryka Cześnika, Michała Hermana, Anny Jaźwińskiej, Grzegorza Kalinowskiego, Kazimierza Kalkowskiego, Bronisława Kierzkowskiego, Hugona Laseckiego, Jana Lebensteina, Zbysława Maciejewskiego, Eugeniusza Markowskiego, Henryka Musiałowicza, Artura Popka, Janusza Przybylskiego, Stasysa Eidrigevičiusa, Anny Sobol, Ryszarda Stryjca, Andrzeja Strumiłły i Anny Wrzeszcz.

Więcej informacji:

Dar – kolekcja Izabeli Roman