Anna Kłos: Face to Face

Wystawy indywidualne zagraniczne /
 nazwa
Face to Face
 termin
 artyści
 kuratorzy
mgr Jarosław Tondera
 wstęp
Darmowy

ANNA KŁOS osadzona w sztuce awangardowej, kontynuatorka dokonań dadaistycznych, szczególnie w obszarze kolażu, plakatu, typografii. Dydaktyk, prowadząca Galerię Retroavangarda, kurator krajowych i międzynarodowych wystaw sztuki współczesnej, plakatu światowego i kolażu. Kolekcjonerka i znawczyni sztuki współczesnej. Zgromadziła w jednej osobie tak wiele pasji i aktywności. A w każdym z tych obszarów, perfekcyjnie przeprowadzone działanie, zakończone pełnym sukcesem. To właśnie realizacja tych pasji, pracowitość i talenty tworzą aktywną artystkę. Najistotniejszym obszarem, na jaki chciałbym zwrócić uwagę, jest jej sztuka. Już na studiach w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, będąc również moją studentką, Ania tworzyła prace odbiegające od akademickiego programu. Sztuka Ani Kłos była bardziej awangardowa, dominował w niej przekaz, a nie dekoracja, gra plastyczna i znaczeniowa, a nie klasyczne studium. Będąc studentką, Ania zrobiła zamknięte niekomercyjne pokazy sztuki w swoim mieszkaniu. Były to instalacje dopełnione wydawanym na ksero pismem ,,Raus’’. Prezentacje były interesujące i odbiegały całkowicie od programu akademickiego. Niosły antysystemowe idee wyrażone znakiem, tekstem, typografią, dadaistycznym rewolucyjnym sznytem. Zestawianie elementów na jednej płaszczyźnie, szukanie między nimi relacji wizualnych oraz znaczeniowych, by stworzyć nową jakość, stało się podstawą koncepcji artystycznej budowanej i ulepszanej do dnia dzisiejszego. Jako studentka została dostrzeżona i doceniona przez wybitnych pedagogów, z jakimi pracowała w obszarze plakatu a mianowicie z prof. Julianem Pałką i prof. Mieczysławem Wasilewskim. Współpraca zaowocowała cyklem świetnych plakatów społecznych, które pamiętam do dnia dzisiejszego. Ania zawsze miała oryginalne spojrzenie na wybrany temat. Poszukiwała najlepszego rozwiązania wizualnego z głębokim przekazem, wyrażonego dopracowaną formą plastyczną, doskonałym doborem materiałów składowych, zawsze szlachetnych i wybranych zgodnie z potrzebą uzyskania satysfakcjonującego komunikatu. Ania Kłos wykorzystuje przypadek, który często prowokuje i zarazem kontroluje. Dopasowuje wcześniej zgromadzone materiały, np. stare papiery, dokumenty, liternicze wycinki, fragmenty starego druku. Tworzy nowy zapis wizualny, często harmonijny lub dysharmonijny, oszczędny, monochromatyczny, czasami dodaje niewielką ilość koloru nadając mu znaczenia symbolicznego. Jej proces twórczy bliski jest działaniom dadaistów, a szczególnie działaniom Kurta Schwittersa, notabene ulubieńca Ani Kłos, któremu to poświęciła rozprawę doktorską. W obszarze sztuki jest wyraźną kontynuatorką działań i myśli awangardowych. Sztuka Ani Kłos jest zawsze wyrazem wolności artystycznej. W każdym kolażu jest zapis gry wizualnej przypominającej rebus. W przekazie znaczeniowym artystka wykorzystuje skojarzenia i skróty myślowe. Pozornie odległe i obce znaki łączy ze sobą w jej właściwy sposób, tworząc nową jakość i nadając im nowego dźwięku. To jest właśnie istota kolażu, która w znaczący sposób łączy się z koncepcją twórczości Anny Kłos.

dr hab. Dariusz Mlącki

Anna Kłos: Face to Face