Luiza Kwiatkowska: HOW SOON?

Wystawy indywidualne /
 nazwa
HOW SOON? / illustration, drawing, poster
 termin
 kuratorzy
mgr Jarosław Tondera
 wstęp
Darmowy
Luiza Kwiatkowska: HOW SOON?

WYSTAWA ta jest kompilacją prac starszych i tych najnowszych, łączy je format B1. Wszystkie prace powstawały przy użyciu klasycznych narzędzi rysunkowo malarskich, takich jak: tusz, papier, farba. Kolejnym etapem była praca w programach komputerowych, by uzyskać nasycenie kolorem lub głębię kontrastu czerni i bieli. Niektóre ilustracje występowały w innych układach. Tytuł całej wystawy odnosi się do ciągłego poczucia braku czasu, niepewności, czy wybór jest właściwy. Często poczucie to funkcjonuje niezależnie od ilości czasu, a raczej kwestii podjęcia ostatecznej decyzji, która wydaje się być trudna i nieodwołalna.

Staram się podążać za gestem, dynamiką obrazu i poszukuję prostych graficznych form, chcę by działały niezależnie, tworząc zarazem spójną całość. Plakaty i ilustracje na tej wystawie są zbiorem różnorodnym. To odręczne rysunki, niektóre powstały w zupełnie innej skali, w innej kolorystyce. Kadrowanie i fotografowanie powstałych na papierze prac, jest jednym z etapów procesu twórczego, czasem światło gra kluczową rolę, innym razem działanie skalą, lub uciekającym kadrem. Najtrudniejszym elementem występującym w tych pracach jest tekst, trudno znaleźć słowa, które nie przeszkadzałyby, a najlepiej pomagały, w odbiorze całości.

Każda z prac powstawała w danym czasie, co niewątpliwie wpłynęło na ich zawartość wizualną, oraz użytą kolorystykę. Mam nadzieję, że każdy z odbiorców znajdzie coś dla siebie.

Luiza Kwiatkowska

Luiza Kwiatkowska: HOW SOON?