Mieczysław Wasilewski: Plakaty 2022

Wystawy indywidualne /
 nazwa
Plakaty 2022 / Posters 2022
 miejsce
 termin
 kuratorzy
mgr Jarosław Tondera
 wstęp
Darmowy

PREZENTOWANE prace, to w większości plakaty, społeczne, kulturalne, polityczne. Cechą wyróżniającą mój warsztat jest synteza formalna, polegająca na wydobyciu istoty rzeczy poprzez odrzucenie wszelkich ozdobników. Plakat ma być jak aforyzm Stanisława Jerzego Leca: „Wystarczy słowo, reszta jest gadaniem”.

prof. Mieczysław Wasilewski

Mieczysław Wasilewski: Plakaty 2022