Wystawy Strona główna

Sylwia Caban: Komentarze

Wystawy indywidualne /
Wystawa

Komentarze / Comments

miejsce

Exhibition halls "Rafael Mihaylov"

termin

artyści

dr Sylwia Caban

kurator

mgr Jarosław Tondera

linki

www.uni-vt.bg

wstęp

Darmowy

Sylwia Caban: Komentarze

WYSTAWA „Komentarze” jest prezentacją wybranych i publikowanych już wcześniej rysunków prasowych. Powstały one w latach 2014-2019, jako ilustracje dla tygodnika „Gazeta Polska” oraz miesięcznika „Nowe Państwo”, głównie do tekstów Tomasza Terlikowskiego. Obecna ekspozycja jest pierwszą tego rodzaju próbą skojarzenia w jedną całość moich komentarzy plastycznych. Prezentowane prace, to zapis szybkich myśli, krótkich skojarzeń, wykonywany w ciągu dwóch, trzech godzin – od przeczytania tekstu do wykonania pracy. Czas determinował formę wizualną. Rysunek satyryczny i ilustracja prasowa pojawiały się w mojej pracy nieregularnie. Zwykle to malarstwo i rzeźba zajmują mnie najbardziej. Czasy obecne, to czasy komunikatów, stąd obecna ekspozycja jest próbą uniezależnienia rysunków od pierwotnego przypisania do słowa i uczynienia z nich form o autonomicznym znaczeniu.


Sylwia Caban: Komentarze