Sylwia Caban: Wariant gry

Wystawy indywidualne zagraniczne /
 nazwa
Wariant gry / Game Variant
 termin
 artyści
 kuratorzy
mgr Jarosław Tondera, prof. Svetoslav Kosev
 wstęp
Darmowy

Wystawa „Wariant gry” jest prezentacją obrazów olejnych oraz grafik wykonanych techniką komputerową, zrealizowanych w obecnym roku. Grafiki stanowią rozwinięcie tematyczne i formalne obrazów sztalugowych – są wariantami sytuacji plastycznej zaistniałej na nich. Kompozycje te mają charakter autonomiczny, ale też traktuję je, jako projekty nowych realizacji olejnych. Powtarzalność motywu jest niejako zapisem toku myślenia, w którym wypowiadanie treści odbywa się poprzez znakowania plastyczne. Tytuł „Wariant gry” odnosi się nie tylko do procesu twórczego. Ma on także, a może przede wszystkim, konotacje treściowe – dotyka sytuacji, w której obecnie funkcjonujemy. Wynika on ze spostrzeżenia iluzyjnego charakteru świata, nieprawdziwych komunikatów oraz tego, w jaki sposób przenikają one do codzienności. „Wariant gry” opisuje zasadniczo zabawę, w której pozy, czy obiekty są elementami patetycznymi, chociaż tak naprawdę – to groteskowe figurki, warianty nieinwazyjnego przeżywania rzeczywistości, która nas nie dotyczy. Obecny czas, to wymiar komunikatów, inwazja treści, o których prawdziwości coraz trudniej rozstrzygać. Stąd też w obrazach pojawiły się przedmioty o znaczeniu symbolicznym, człowiek, którego gest ma znaczenie i kolor, który wyraża emocje. W obecnej prezentacji treść odgrywa ważną rolę i generalnie odnosi się do ostatecznej konkluzji: każdy z nas posiada swój osobisty wariant gry, którego broni oraz własną definicję prawdy, w związku z czym dostrzeżenie uniwersalizmu wartości staje się trudne.

Sylwia Caban

Sylwia Caban: Wariant gry