Zenon Balcer: Inklinacje

Wystawy indywidualne zagraniczne /
 nazwa
Inklinacje / Inclinations
 termin
 artyści
 kuratorzy
mgr Jarosław Tondera, prof. Svetoslav Kosev
 wstęp
Darmowy

CYKL „INKLINACJE” to efekt moich poszukiwań związanych z subiektywnym odbiorem rzeczywistości. W prezentowanych pracach wykonanych w technice druku pigmentowego, nie zależało mi na wykonaniu realistycznej kopii istniejącego świata, lecz uwypukleniu jego charakterystycznych cech i intensyfikacji zawartej w nim energii. Inklinacje zarówno realizmem, jak i sztuką nieprzedstawiającą, doprowadziły mnie do zatarcia granicy pomiędzy znanym i nieznanym. Widocznym i niewidzialnym. Istotne dla mnie stało się nie tylko zbudowanie w każdej z prac napięcia wewnątrzobrazowego, ale szczególnie interesujące wydało mi się wytworzenie emocjonalnego połączenia międzykadrowego. Świadomie budowane dynamiczne interakcje zestawianych ze sobą grafik, wypełniają energią tylko pozornie pustą przestrzeń powstałą pomiędzy poszczególnymi pracami. Rzekomo pozbawiony informacji obszar wciąga nas w dywagacje związane z domniemanymi zdarzeniami, jakie miały miejsce przed i po zwolnieniu migawki. Dopowiadają alternatywne historie zwielokrotniając jednocześnie siłę przekazu całego cyklu. Przekierowują widza z bezpiecznych torów postrzegania świata na całkowicie nowe, abstrakcyjne myślenie. Wielokrotne nakładanie ujęć tego samego obiektu, wykonanych z różnych pozycji w równych odstępach czasu, dało mi możliwość stworzenia rozdygotanych, świetlistych struktur w których można doszukiwać się teraźniejszości połączonej w jeden organizm z fragmentami przeszłości. Realne elementy zmieszały się ze sobą tworząc zagadkowe, abstrakcyjne obrazy. Dezorientują i niepokoją widza jednocześnie pobudzając go do ponownej analizy otaczającego świata. Namawiają do wyciągania wniosków i podejmowania własnych, subiektywnych decyzji.

Zenon Balcer

Od kuratora

Swoboda posługiwania się cyfrowymi narzędziami, jak i niezwykle wrażliwe oko wyczulone na najdrobniejsze zmiany światła i koloru, to cechy charakteryzujące dra Zenon Balcera. W jego pracach widoczne jest zamiłowanie do klasycznych technik graficznych, wyniesione z krakowskiej i wrocławskiej ASP. Sprzężenie technologii i sztuki w cyklu „Inklinacje” zaowocowało poszerzeniem możliwości twórczych z których autor świadomie i mądrze korzysta. Repetycje, rozmycia, zagadkowe formy i otwarte kompozycje dowodzą dużej wiedzy i dojrzałości artystycznej. Poszczególne prace można traktować zarówno jako zbiór niezależnych obrazów jaki i jedną nierozerwalną wieloobrazową całość. Nieustanne poszukiwania nowych rozwiązań formalnych doprowadziło do uzyskania spójności wyrazu i uwiarygodnienia przekazu. Ukazany w nietypowy sposób świat jest wiarygodny, ale i niezbadany. Zaciekawia, ale i odpycha.

Svetoslav Kosev

Zenon Balcer: Inklinacje