Anna Kłos: Fragments of Time

Wystawy indywidualne w Polsce /
 nazwa
Fragments of Time
 termin
 artyści
 wstęp
Darmowy

Warstwy znaczeniowe kolaży Anny Kłos

UKŁADANIE warstw znaczeniowych jest ważnym środkiem wyrazu artystycznego w twórczości Anny Kłos. Artystka, przygotowując materiał do przyszłych kolaży, inspiruje się znalezionymi fragmentami listów, dokumentów, znaków niosących wspomnienia emocji, sięga do obszaru pamięci. Z powstałych fragmentów różnej obrazkowej Rzeczywistości, tworzy nową jakość, czyli klasycznie rozumiany kolaż. Warstwy dopasowanych elementów zaczynają się wzajemnie przenikać i przekazywać treści. Anna Kłos wykorzystuje wcześniej wyselekcjonowane elementy, znalezione w archiwach rodzinnych, na pchlich targach, które już niosą (po formie) treści ją interesujące. We właściwy sobie sposób z przyświecającym dadaistycznym duchem, komponuje obraz, łącząc przeciwieństwa w jedno. Ze wzmożoną siłą uzyskuje satysfakcjonujący efekt w postaci wizualnego przekazu. W najnowszych pracach wykorzystuje oryginalne fragmenty listów, starych papierów, technicznych dokumentów. Prace stały się jeszcze bardziej przestrzenne wizualnie i wieloznaczne. Doskonale dobrane kolory spłowiałych papierów, faktury starości, niedobite stemple, wywołują emocje, są jak znaleziony klucz do tajemniczej szafy. Jej twórczość wynika z wewnętrznego pragnienia emocjonalnego, który powściągliwie zamienia na harmonijną, wysmakowaną, wychłodzoną formę. Umiejętności typograficzne, doświadczenia w obszarze plakatu artystycznego, przekazu medialnego, oraz to co najważniejsze, pragnienie uzyskania wręcz ekstatycznego kolażu – obrazu, pozwoliły artystce na stworzenie wysublimowanego dzieła.

Dariusz Mlącki 2023
kurator wystawy

Anna Kłos: Fragments of Time