Anna Kłos: Znaki Czasu

Wystawy indywidualne zagraniczne /
 nazwa
Znaki Czasu / Signs of Time
 miejsce
 termin
 artyści
 wstęp
Darmowy

ARTYSTYCZNA OPOWIEŚĆ ANNY KŁOS O CZASIE

Kluczowe znaczenie dla zrozumienia czasu miała teoria względności Alberta Einsteina (1879-1955), która wywarła znaczący wpływ na świat sztuki i literatury. Einstein stwierdził kiedyś, że zegary mierzą czas. Czas jest bardzo ważny w zrozumieniu wszechświata, zrozumieniu rozwoju cywilizacji i zrozumieniu osobistego życia człowieka, ponieważ wskazuje na długość trwania pewnych momentów odniesienia i wydarzeń, określa, kiedy się one zdarzają i jakie wydarzenia już miały miejsce. Czas płynie jak wartki strumień.
Jednak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi w kontekście filozoficznym, naukowym i artystycznym. Poszczególne liczby, symbole, wycinki z gazet, znaczki, kombinacje jednej lub kilku liter użyte w pracach artystki wskazują na istotne konteksty skojarzeniowe w określonym czasie i na określonym etapie życia społeczeństwa.
W komunikacji twórczej, którą można uznać za jeden z rodzajów komunikacji społecznej, istotną rolę odgrywają informacje niewerbalne, odnoszące się do zmysłowego doświadczania świata rzeczywistego. W procesie komunikacji artystycznej kluczowe są mechanizmy myślenia wyobrażeniowego. Artystka „zaznacza” lub reprezentuje świat swojej świadomości w formie znaków podczas tworzenia dzieła sztuki. Środowisko mediów drukowanych pozostaje ważnym zestawem narzędzi wpływających na ludzkie życie. Dla wielu współczesnych ludzi patrzenie na kombinacje kolaży stworzone przez artystkę przywołuje być może odległe warstwy wspomnień, szereg osobistych skojarzeń dotyczących działań pewnych osób, wydarzeń i wpływu obecnych sytuacji na przyszłość.
Przekazywanie wiadomości jest organicznie integralną częścią wzajemnej komunikacji w kontekście historycznego rozwoju społeczeństwa ludzkiego i w życiu codziennym. Anna Kłos stworzyła treść komunikatu, podczas gdy widz – czytelnik – staje się zarówno odbiorcą komunikatu, uzupełnieniem komunikatu, jak i osobą rozwiązującą przyszły dialog, w zależności od jego doświadczenia, życzeń, inicjatywy i twórczej współpracy.
Technika kolażu i styl artystyczny wybrany przez artystkę przekonująco ujawniają w dziełach sztuki zdolność skutecznego zwracania się do ludzi, przekazywania istotnych wiadomości, pobudzania do głębokich refleksji, dzielenia się ważkimi informacjami, kształtowania postaw i angażowania w określone działania. Łącząc obrazy, pojedyncze fragmenty tekstów, liczby i odręczne notatki, artysta stworzył niesamowite kolaże, które zaskakują, przyciągają i oferują unikalne spojrzenie na naturę sztuki.
Tworzone kolaże stawiają konkretne pytania odbiorcom – czytelnikom, którzy nie korzystają z żadnych pośredników. Zachęcają go do kreatywności, komentowania, oceniania, czytania i poszerzania horyzontów. Kolaże przekazują informacje w formatach jeden do jednego lub jeden do wielu. Komunikacja odbywa się w czasie rzeczywistym na temat wielowymiarowej natury czasu, zachęcając do zaangażowania się w dyskusje, takie jak poniższe fragmenty tekstu: „Krishan zmrużył oczy... Wiatr wiał; Nie poszedłem tam; – Co dalej? – Później, szczerze mówiąc, trochę się z tym zmagałem. Co więcej, przez kilka lat nie wiedziałem, o czym mówię.” Różnorodność dzieł sztuki, a także łączenie różnego rodzaju nośników informacji w dziełach sztuki, łączy ludzi o różnych wspomnieniach, zainteresowaniach i refleksjach filozoficznych.
W technice kolażu Anna Kłos włącza nieoczekiwanie zaskakujące kombinacje elementów i fragmentów tekstu, tworząc nowe treści w interakcji. Wzajemne interakcje ujawniają tekst, obrazy, liczby i kształty. Żółtawy papier, szarość, czerń, biały odcień, czerwone, niebieskie i fioletowe akcenty wyróżniają prace. W rezultacie powstał jedyny w swoim rodzaju pamiętnik z wybranego okresu, wraz z indywidualnymi notatkami, które pozwalają każdemu widzowi kontynuować tworzenie własnej podróży w czasie.

Inta Klāsone

Anna Kłos: Znaki Czasu