Michał Piekarski: Wolna Poezja

Wystawy indywidualne zagraniczne /
 nazwa
Wolna Poezja / Free Poetry
 termin
 kuratorzy
Ilze Bodža
 wstęp
Darmowy

Michał Piekarski to grafik, którego pasją jest typografia, litery i tworzenie kompozycji z fontów. Autor ma godne podziwu doświadczenie w dziedzinie sztuki. Jest autorem projektów graficznych książek, albumów, znaczków pocztowych, plakatów i miesięczników. Dyplom z projektowania plakatu uzyskał w pracowni prof. Macieja Urbańca na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1979 roku, a doktorat na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2019 roku. Obecnie jest wykładowcą w warszawskiej Akademii WIT, działającej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi pracownię „Projektowanie publikacji”.
Na wystawie „Wolna poezja” artysta prezentuje prace graficzne z ostatnich trzech lat, będące kompozycjami typograficznymi do wierszy różnych poetów. Jako główny element graficzny prac, autor wybrał opracowaną przez siebie czcionkę Sobota, która podkreśla związek i wzajemną interakcję między artystą, a dziełem graficznym.
Komunikacja wizualna jest odpowiednia dla kultury globalnej. Wpływowy artysta i pedagog sztuki György Kepes podkreślił to w 1944 roku, pisząc: „Komunikacja wizualna jest uniwersalna i międzynarodowa; nie zna granic języka, słownictwa ani gramatyki i może być zrozumiana zarówno przez analfabetów, jak i osoby piśmienne”.
Oglądając prace graficzne Michała Piekarskiego można naprawdę docenić formę, kompozycję i wizualne połączenie typografii. Litery nie stanowią już jedynie tekstu do przeczytania, ale wcielają się w inną funkcję – tworzą graficzny i artystyczny układ, który jest postrzegany przez widza jako dzieło sztuki. Współgranie rozmiaru, proporcji, koloru i innych elementów graficznych odgrywa znaczącą rolę w zrozumieniu i oglądaniu dzieła.
Przy pierwszym spojrzeniu na dzieło dominuje obraz i kompozycja elementów, po czym widz ma okazję zbadać go głębiej, dostrzec metamorfozę liter, ich charakterystyczne zmiany, zniekształcone kształty i układ, a na koniec spojrzeć na znaczenie inspiracji, przeczytać, posłuchać i poczuć emocjonalny portret.
W pracy z literami w grafice nie obowiązują żadne reguły, aspekt poprawności gramatycznej nie istnieje, dając poczucie artystycznej wolności twórcy i poczucie ulgi odbiorcy. Michał Piekarski prezentuje wysoki poziom profesjonalizmu i mistrzostwa w pracy z typografią; litera staje się elementem transformacji w kontekście wypowiedzi artystycznej. Artysta portretuje formę prawdziwie hipnotyzującej poezji wizualnej, która wyraża ideę poprzez elementy graficzne. Prace graficzne pozwalają zobaczyć poezję oczami artysty, uzupełniając ją o głębszy wymiar zrozumienia.

Ilze Bodža
kurator wystawy

Michał Piekarski: Wolna Poezja