Anna Nowokuńska-Maksymiuk - Tekstura:Architektura

Wystawy indywidualne w Polsce /
 nazwa
Tekstura:Architektura
 termin
 kuratorzy
mgr Jarosław Tondera
 wstęp
Darmowy

Prezentowane prace Anny Nowokuńskiej-Maksymiuk w ramach wystawy Tekstura:Architektura dotykają obszaru architektury i grafiki. Przenikanie tych światów daje widzowi bardzo współczesny zapis systemów informacji wizualnych o wysokim poziomie artystycznym. Plansze graficzne są artystycznymi grafikami z potencjałem użytkowym. Siła tych prac wynika z doskonałych środków wyrazu. Tekstury betonu, kamienia, drewna (iluzoryczność), dobrze nam znane, przenikają się z elementami grafiki, geometrią i abstrakcją. Artystka używając kontrastów, walorów dopasowanych faktur, tworzy nową jakość stojącą na granicy architektury utylitarnej i grafiki artystycznej, poetyckiej. Anna Nowokuńska-Maksymiuk wyraziła swój stan i kondycję artystyczną architektki z duszą artystyczną projektantki graficznej w słowach cytatu:

Pomiędzy drugim a trzecim wymiarem swoje miejsce odnajdują symbole architektury i atrybuty warsztatu architekta. Tekstury betonu, drewna i innych materiałów – najbardziej materialny aspekt sztuki budowlanej – dodają iluzorycznej, czasem Escherowskiej, taktylności. Dosłowne i alegoryczne zapiski przeplatają się w graficznym języku kontrastów: czerni i bieli, tekstury i gładkości, wypełnienia i obrysu, objętości i płaskości.

Projekty graficzne Anny Nowokuńskiej-Maksymiuk zdradzają wysokie umiejętności warsztatowe w zawodowej pracy z typografią, ikonografią i ilustracją. Dostrzegam je w opracowanych przez nią ilustracjach, identyfikacjach wizualnych marek i wydarzeń, projektach wystaw, projektach publikacji, czy wreszcie projektach oznakowania przestrzeni, gdzie wykorzystuje swoje umiejętności i kompetencje graficzne oraz architektoniczne, tworząc i dodając w przestrzeni estetykę wysokiej jakości. Młodość a jednocześnie dojrzałość. Precyzja przekazu a jednocześnie artystyczna poetyka.
Ukończyła studia architektoniczne na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała tytuł inżyniera architekta, a następnie magistra inżyniera architekta, a w międzyczasie także studia z projektowania graficznego na WIT na kierunku Grafika.

Na studiach architektonicznych nauczyła się myślenia przestrzennego i funkcjonalnego, projektowania przestrzeni odpowiadającej na potrzeby użytkowników. Anna zapoznała się z materialną sferą architektury, ucząc się zagadnień z zakresu budownictwa, konstrukcji i fizyki budowli. Poznała także proces tworzenia dokumentacji architektonicznej i umiejętność jej odczytywania. Te aspekty są niezbędne w jej działaniu zawodowym w wayfindingu, gdzie ściśle współpracuje z architektami i inwestorami. Ponadto rozumienie i wyczucie trójwymiarowości elementów oznakowania i praca z materiałami jest tym, co odróżnia jej projekty od projektantów wywodzących się z projektowania grafiki 2D.

Dr hab. Dariusz Mlącki

Anna Nowokuńska-Maksymiuk - Tekstura:<i>Archi</i>tektura