Rafał Strent: Balans Emocje – Racje

Wystawy indywidualne /
 nazwa
Balans Emocje – Racje malarstwo semantyczne / Balance Emotions – Rationales semantic painting
 termin
 kuratorzy
mgr Jarosław Tondera
 wstęp
Darmowy
Rafał Strent: Balans Emocje – Racje

BYĆ SILNIEJSZYM NIŻ BARBARZYŃCA

Artysta to nie tylko zawód, ale i powołanie. Można opanować teorię koloru, różne techniki, studiować arcydzieła sztuki światowej, ale bez chęci tworzenia prawdziwy artysta się nie obejdzie. Powinien wyróżniać się szczególnym postrzeganiem rzeczywistości, umiejętnością czerpania inspiracji z otaczającego go świata w celu przełożenia przebłysków myśli i odcieni uczuć na dzieła sztuki.

Artysta to określenie osoby, która na różne sposoby tworzy, interpretuje lub wykonuje dzieło sztuki, a ta działalność jest dla niego również źródłem utrzymania. Tworzenie własnych prac jest ważną częścią życia artysty. Artysta podejmuje więc czynność niepospolitą, postrzega ją twórczo, oryginalnie i indywidualnie. Może zajmować się sztukami wizualnymi (malarstwo, architektura, rzeźba itp.) lub sztukami muzycznymi (muzyka, śpiew, taniec, sztuki teatralne itp.). Twórca, autor dzieła stara się osiągnąć efekt estetyczny, wpłynąć i wzbogacić mentalnie widza lub słuchacza.

Artysta swoją twórczością dąży do dalszego rozwoju sztuki i uczestniczy w tworzeniu kultury człowieka, a poprzez to buduje nowy, lepszy świat, którego podstawą może być konstruktywny dialog.

Współczesny artysta jest uzbrojony w ogromną liczbę środków wyrazu. Oprócz klasycznych płócien i farb pomocną może być cała gama najnowszych technologii, choć nie jest to konieczne, gdyż to, co czyni artystę wyjątkowym, unikalnym, nieprzeciętnym, to talent, który posiadł. Lecz i sam talent nie jest wszystkim. Talent pomaga, ale nie tworzy. Twórcą jest artysta i to jego wysiłek i zaangażowanie, poparte nieodzowną dozą talentu są przyczynkiem do kreacji artystycznie przetworzonej wizji świata, nowych horyzontów i nowych idei. I co istotne, artysta jest twórczy w każdym okresie swej działalności, niekiedy wręcz wiek dojrzały i nabyte doświadczenie przyczyniają się do zrozumienia przesłania jego twórczej pasji. Ten ideał artysty nieprzeciętnego realizuje w swej działalności Rafał Strent. Absolwent warszawskiej ASP. Malarz, rysownik i grafik, dla którego sztuka jest mową poznania i pojednania. Który w sztuce widzi szansę na pełen zrozumienia dialog w świecie ogarniętym barbarzyńskim niepokojem przemocy. Doświadczenie życiowe i czas, który przeżył predysponują artystę by wypowiedzieć credo twórczego zaangażowania: „Byśmy dzięki sztuce mogli porozumiewać się w sprawach, których inaczej wyrazić się nie da. Ten elitaryzm nie jest dziedzictwem krwi, ale funkcją wrażliwości. Dopóki rodzą się ludzie, którym nie jest obojętny kolor, kształt i kompozycja, którzy tych środków (właściwie technicznych) umieją użyć do ujawnienia, co im tam w duszy gra; dopóki są też inni, łasi na te frykasy dla oczu i dla duszy – dopóty jesteśmy silniejsi niż barbarzyńcy. Nie dajmy sobie wmówić, że sztuka naszych czasów musi być brutalna i wulgarna. Nie musi!” I taką właśnie sztukę, malarstwa semantycznego, znaczącego prezentuje Rafał Strent w swej najnowszej wystawie Balans. Emocje – Racje, wystawie pełnej koloru i znaczeń.

Jarosław Tondera

Rafał Strent: Balans Emocje – Racje