Rafał Strent: Imago alba et nocturna

Wystawy indywidualne w Polsce /
 nazwa
Imago alba et nocturna
 termin
 wstęp
Darmowy

RAFAŁ STRENT – WIELKI ARTYSTA I PRZYJACIEL GRYFOWA ŚLĄSKIEGO

Radość moja jest ogromna, że po raz trzeci w gryfowskiej galerii będziemy mogli gościć i podziwiać prace wybitnego artysty – malarza-rysownika-grafika – RAFAŁA STRENTA.
Rafał Strent jest rodzinnie związany z Gryfowem Śląskim, tu spędził dziecięce lata, a w późniejszym czasie często odwiedzał swoją mamę i wielokrotnie mieliśmy okazję się spotkać. Te więzi profesora z Gryfowem są nierozerwalne.

Rafał Strent był konsultantem w dziedzinie rewitalizacji naszego miasta, dobrym duchem i doradcą w wielu przedsięwzięciach. Profesor aktywnie zabiegał także o nadanie nazwy ulicy Gryfowskiej jednej z ulic w Warszawie. Za całokształt zasług dla Gryfowa Śląskiego w 2009 roku został odznaczony odznaką „Złotej Rybki” – najbardziej prestiżowym wyróżnieniem za zasługi dla miasta.
Osobiście codziennie podziwiam podarowaną przez profesora akwafortę zatytułowaną „Inwazja ratusza”. To dzieło zdobi w wyjątkowy sposób mój gabinet. Cieszę się, że już 16 listopada 2023 r. Mieszkańcy naszego miasta będą mogli podziwiać kolejne dzieła profesora, a ja wraz z nimi.

Olgierd Poniźnik
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

WYSTAWA PRAC PROFESORA RAFAŁA STRENTA W GRYFOWIE

Gryfów Śląski, niewielkie miasteczko na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec, ma szczęście do niezwykłych osób. W czerwcu 2023 r. mieliśmy okazję gościć u nas profesora Karola Badynę z Krakowa i jego urzekająco piękną, plenerową wystawę rzeźb. Kilka miesięcy później – w listopadzie, kolejny wspaniały artysta, tym razem były mieszkaniec naszego miasteczka, profesor Rafał Strent zaszczyca nas swoją obecnością. Przed mieszkańcami Gryfowa Śl. otwiera się zatem kolejna szansa na obcowanie z wielką sztuką. Jesteśmy szczęśliwi i niezwykle wdzięczni profesorowi Strentowi, że wystawa prac pod nazwą IMAGO ALBA ET NOCTURNA będzie mogła cieszyć nasze oczy. Serdecznie dziękujemy również panu Bartłomiejowi Solarzowi-Niesłuchowskiemu za nieocenioną pomoc przy organizacji wystawy.
Patronat nad wystawą objął burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik.

Marzena Wojciechowska
dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski

KIEDY FILOZOFICZNE INTUICJE dzisiejszych czasów łączą się tematycznie z estetycznymi i kreatywnymi ideami, ekspresja sztuki wchodzi w szczególny stan. Projekt architektoniczny artystycznych przedsięwzięć Rafała Strenta demonstruje wszechstronną i ekspresyjną zdolność do wizualnej ekspresji. Odważne połączenia kształtów i kolorów wypełniają pole wizualne, dostarczając różnorodnych komunikatów i zachęcając do głębszego zrozumienia twórczości artystycznej. Dzieła sztuki przemawiają, informują i inspirują do zrozumienia i tolerancji dla różnic. Pisma autora zawierają i oferują żywą, potężną siłę duchową.
Duchowość nie polega na ograniczaniu się do pragmatycznych celów, materialnych celów życia lub wymagań, ale raczej na działaniach artysty, ułożonych zgodnie z ideałami dotyczącymi ludzkiego przeznaczenia, godności i doskonałości. Dzieło sztuki przekształca się w symbol dzięki wymiarom, perspektywom i wielorakim znaczeniom. Wypracowane rozwiązania w mniejszym lub większym stopniu wskazują na jego wewnętrzną treść, ale nie ujawniają jej bezpośrednio.
Z drugiej strony proces powstawania obrazów wizualnych wiąże się ze świadomą pracą artysty, któremu często towarzyszą wątpliwości i refleksje, a także jego autoekspresja i oryginalność. Język sztuki wizualnej sprzyja refleksji nad podstawowymi zasadami ludzkiego zachowania. W celu zrozumienia różnych aspektów ludzkiej egzystencji, promowana jest współpraca od monologowego działania do symbolicznego języka kreatywnych obrazów, który jest realizowany poprzez dialog z obserwatorem. Jest to również krok w kierunku uzyskania humanitarnego spojrzenia na to, co dzieje się w świecie zewnętrznym.
Poprzez swoje kreacje artysta przekazuje obserwatorowi unikalne cechy języka artystycznego, poszukując obszarów rezonansu z własnymi odczuciami i odczuciami odbiorców. Rytmiczny ruch linii i kolorów dzieła sztuki jest podobny do tego, w jaki sposób kompozytor przekazuje każdemu z nas indywidualne dźwięki i akordy muzyczne. Podmiot sztuki, czy to twórca, czy obserwator, podlega surowym wymaganiom. Według E. Sūny: „Sztuki nie można zrywać jak kwiatu i cieszyć się nią codziennie, nie można jej też wyczerpać i zrozumieć teoretycznie”.
Kiedy doświadczamy emocji bezpośrednio w życiu, nie są one takie same jak te, których doświadczamy poprzez sztukę. Ponieważ sztuka jest obecna wszędzie i ma swoje korzenie w samych początkach ludzkiego życia, ważne jest, aby odczytać jej wizualny język. Sztuka pomaga każdemu zrozumieć siebie i uczy szacunku zarówno dla różnorodności społeczeństw, jak i dla siły tradycji. Na przykład rysunek jest równy pismu jako graficzna forma komunikacji, a rysunek często pozwala wyrazić siebie szybciej i dokładniej. Nie mniej istotne dla człowieka niż pisanie i mówienie jest rysowanie jako język wizualny. Istnieją pewne rzeczy w życiu, które są trudne lub być może niemożliwe do przekazania słowami, jednak rysunek może być użyty do wykonania tego zadania. Znaczenie rysunku w wyrażaniu pomysłów jest dodatkowo spotęgowane przez fakt, że jest to język uniwersalny i zrozumiały dla wszystkich ludzi. Umiejętność patrzenia i obserwacji, a także silne wyczucie formy, to umiejętności, które pomagają ludziom budować ich wrażliwość estetyczną, gusta i kulturę duchową. Artysta przekazuje swój wewnętrzny, niewidzialny świat poprzez linie, kolory i rysunki.
Filozof Ken Wilber, który opracował integralną teorię wszystkiego i założył Integral Institute, innowacyjny think tank, wierzy, że musi powstać nowe społeczeństwo, które zintegruje świadomość, kulturę i naturę, jednocześnie wspierając indywidualne ideały i mądrość grupową (Wilber, 2011). Według Kena Wilbera, taki holistyczny punkt widzenia stopniowo połączy różnorodność i nada sztuce, etyce, nauce i religii należne im miejsce bez obniżania ich do poziomu jednostki.
Można to uznać za nowy początek głębszego i szerszego zrozumienia ludzkiej egzystencji, co zapowiadają również prace R. Strenta. Sztuka jest jednym z najbardziej podstawowych sposobów uchwycenia sedna ludzkiego życia i opiera się na ludzkiej zdolności do postrzegania i przedstawiania go w wyobraźni. W rezultacie ktoś, kto jest blisko sztuki, uczy się istoty życia przez pryzmat najwyższych wartości. W ten sposób artysta i obserwator odzwierciedlają swoje postawy wobec rzeczywistości i wobec siebie w niezwykłej synergii. Autor zrealizował artystyczne odbicie swojego świata – świata artysty, wyrażając swój świat w formie dzieła sztuki, odsłaniając szczególną osobistą przestrzeń refleksji, która jest jakby wielowarstwowym wyrażeniem myśli w formie artystycznej, poprzez przełożenie zjawisk rzeczywistości w formie warunkowego dzieła sztuki.
Patrząc na autorskie prace R. Strenta, można przybliżyć się do przekazu artysty, skupiając się na aspektach języka wizualnego, użytych technikach i materiałach, które artysta wykorzystuje, aby wyrazić widzowi swoją opowieść. Linia, kolor, kształt, struktura, wartość i przestrzeń to cechy wizualne, które pomagają zbliżyć się do przesłania sztuki i dostarczają nowych impulsów i inspiracji.

Inta Klāsone

Rafał Strent: Imago alba et nocturna