Rafał Strent: Indywidualnie. Odsłona Trzecia Grafika

Wystawy indywidualne w Polsce /
 nazwa
Indywidualnie / Odsłona Trzecia Grafika
 termin
 kuratorzy
Alicja Czyżnikowska, Sylwia Krzemianowska
 wstęp
Darmowy

Festiwal twórczości Rafała Strenta na Mazowszu w trzeciej odsłonie prezentuje grafiki wykonane techniką akwaforty i akwatinty. Tym razem wystawa odbywa się w gościnnych progach Pałacyku Kasyno (Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich) w Podkowie Leśnej.

Wystawa w Podkowie Leśnej ma szczególny wymiar: 39 lat temu, w 1985 r. także w Podkowie Leśnej, w przykościelnej galerii umożliwiającej artystom, którzy ze względów politycznych nie wystawiali swoich prac w oficjalnych galeriach sztuki, od 16 marca do 3 kwietnia Rafał Strent prezentował swoje grafiki. Jedna z nich w sposób szczególny została opisana w Roczniku Podkowiańskim z 1985 r. przez ówczesnego krytyka sztuki Macieja Gutowskiego: „Oto potężny blok kamienia, wydawałoby się kroczący wbrew logice na kruchych trzcinach, nad którym unosi się świecąca oliwna lampka czy świeca. Gdy dostrzeżemy na malutkiej tarczy wypisaną datę: 19 października 1984 roku, staje się on równocześnie mensą ołtarzowa niesioną w górę potężniejszą od wszystkich innych siłą, trzciny – oznaczeniem miejsca ukrycia ciała męczennika, zaś światło – wiarą i nadzieją”.

Znający historię Polski tego okresu wiedzą jak trudnym doświadczeniem było dla opozycjonistów i większości społeczeństwa zamordowanie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana ówczesnej warszawskiej „Solidarności”, obrońcy praw człowieka w PRL. Rafał Strent odniósł się do tego wydarzenia w opisanej pracy.

Podczas midisażu, który odbędzie się 17 maja 2024 r. z pewnością będziemy mieli okazję usłyszeć historię związaną z wystawą, której konsekwencje wywarły wpływ, także na życie Rafała Strenta.

Maciej Gutowski dostrzega w grafikach Rafała Strenta „wirtuozerię warsztatu, doskonałość rysunku […] subtelność waloru i koloru”. Zachęca do kontemplowania scenek, alegorii i symboli zawartych w pracach, bo, jak twierdzi, tworzą one cały krajobraz znaczeń, mówią o przemyśleniach, wzruszeniach, wyobrażeniach artysty. „Dopiero gdy je zrozumiemy, zdajemy sobie sprawę, że bardzo bogato zbudowana przestrzeń grafik Strenta jest przestrzenią myśli i wyobrażeń. Wówczas cały sens formy, jej piękno i wymowa, to, co ogólne i to, co szczegółowe stapiają się w jedność dojrzałego artystycznie przeżycia”.

Wraz z Sylwią Krzemianowską, kuratorką wystaw i organizatorką 
innych wydarzeń w CKIO Pałacyk Kasyno, 
mamy przyjemność zaprosić Państwa na trzecią wystawę 
festiwalu wierząc, że podążanie za osobistym przeżywaniem 
sztuki, podejmowanie dialogu z artystą w kontekście własnych doświadczeń i jego dzieła, wyobrażeniami i emocjami wywołanymi przez dzieło artystyczne będą Państwu towarzyszyły.

Alicja Czyżnikowska
pomysłodawczyni i koordynatorka festiwalu

Rafał Strent: Indywidualnie. Odsłona Trzecia Grafika