Sylwety – Wystawa Pracowni Działań i Struktur Wizualnych

Wystawy zbiorowe w Polsce /
 nazwa
Sylwety / Wystawa Pracowni Działań i Struktur Wizualnych Akademii WIT
 wernisaż
 termin
 artyści
 wstęp
Darmowy

„Naszego widzenia nie otrzymaliśmy w postaci gotowej i niezmiennej.”

Władysław Strzemiński
Teoria Widzenia

Podążając za słowami Władysława Strzemińskiego, nasze widzenie stale ewoluuje. W dobie szumu informacyjnego pojawiają się nowe wyzwania dla ludzkiej percepcji. Stajemy przed koniecznością nieustannej selekcji bodźców i szybkiego wyodrębniania rzeczy najbardziej dla nas istotnych. Rzeczywistość wymaga od nas czujnego spojrzenia, aby odróżnić iluzję od rzeczywistości czy granice pomiędzy światem realnym
a wirtualnym. Ważne, w tym kontekście, wydaje się stałe rozwijanie wrażliwości wzrokowej na różne doznania płynące zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz.
Na wystawie pt. Sylwety prezentowane są wybrane prace studentów kierunku Grafika Akademii WIT w Warszawie zrealizowane w Pracowni Działań i Struktur Wizualnych. Projekty zostały zrealizowane w semestrze zimowym, w roku akademickim 2023/2024.
W ramach pierwszego projektu opracowujemy serię kompozycji na podstawie wizerunku wybranego zwierzęcia w ruchu. Wykorzystujemy jedynie czerń i biel. Na początku tworzymy czarną sylwetę zwierzęcia w programie Adobe Illustrator.
W przypadku sylwety wszelkie informacje znajdują się na krawędziach, dlatego staramy się podkreślić charakterystyczne cechy zwierzęcia, w jednych partiach dokonując syntezy i redukcji, w innych podkreślając szczegóły. Na podstawie sylwety tworzymy negatyw a następnie kontur zwierzęcia. Wybierając najbardziej interesujący fragment sylwety, powstaje także detal. Końcowym etapem zadania jest projekt kompozycji symetrycznych i rytmicznych w oparciu o stworzoną sylwetę.
Ekspozycja koncentruje się, w głównej mierze, na pokazaniu kompozycji symetrycznych i rytmicznych, czyli ostatniej fazy projektu, która z punktu widzenia wartości artystycznej wydaje się być najbardziej interesująca.
Pracownia Działań i Struktur Wizualnych jest przestrzenią dla rozmaitych eksperymentów wizualnych. W pracowni rozwijamy wrażliwość na elementarne aspekty sztuk wizualnych – punkt, linię, płaszczyznę, kolor. W oparciu o zróżnicowane ćwiczenia badamy zagadnienia związane z percepcją widzenia, formą, kompozycją czy barwą. Istotna jest wymiana spostrzeżeń, własne doświadczenie artystyczne, znajdowanie autorskich sposobów na realizację danego problemu. Rozwijamy postrzeganie w kontekście przyszłej pracy projektowej, kształtujemy umiejętność doboru właściwych środków wyrazu a także myślenie o pracach w kategoriach serii.

dr Justyna Kabala
kurator wystawy

W wystawie biorą udział: 
Karolina BaranowskaSzymon BarciakTomasz JędrzejewskiOlga KleczkowskaJan KorzeniewskiOliwia MachKlaudia MakosAmelia MielcarzKaryna NakhayevaMateusz OlszewskiZuzanna PrzybyszKlaudia RafałMagdalena RegulińskaKinga RudnickaJakub WaluchowskiZofia Warchulska.

Sylwety – Wystawa Pracowni Działań i Struktur Wizualnych