Tradition and Modernity - Digital Transformations

Wystawy zbiorowe zagraniczne /
 nazwa
Tradition and Modernity / Digital Transformations
 miejsce
Yanaki Manasiev Gallery, Faculty of Fine Arts St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo / Bulgaria
 termin
 wstęp
Darmowy

KONCEPCJA I CELE

Wystawa „Tradycja i nowoczesność – transformacje cyfrowe” jest wynikiem twórczej współpracy między studentami i nauczycielami podczas ich pobytu na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Veliko Tarnovo w Bułgarii w ramach realizacji programu Erasmus + Blended Intensive Program, od 23 października 2023 r. do 27 października 2023 r. Autorzy pochodzą z Akademii WIT, Warszawa, Polska; Instituto Politécnico De Castelo Branco, Castelo Branco, Portugalia; University of Nis, Serbia i University of Pristina, Kosovska Mitrovica, Serbia.

W ciągu tygodnia zrealizowano trzy warsztaty: „Odlewanie papieru”, „Pamięć – wspólne tworzenie chwil” i „Typokaligrafia”. Studenci odwiedzili muzea historyczne i etnograficzne, co pomogło im dowiedzieć się więcej o dziedzictwie kulturowym Bułgarii. Ogólnym zadaniem było wizualizowanie wrażeń i refleksji uczestników z otoczenia za pomocą środków analogowych i cyfrowych. Mieszanie tych technik jest rodzajem prowokacji dla kreatywności, która wykracza poza granice tego, co znane. Wszystkie działania miały na celu stworzenie pomostu między tradycją, a nowoczesnością, ożywienie klasycznych technik i przekształcenie ich we współczesne narzędzie ekspresji w sztuce i dizajnie. Studiowanie i stosowanie umiejętności rzemieślniczych przez studentów jest skutecznym podejściem do realizacji ich indywidualnych pomysłów twórczych w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szukaliśmy zrównoważonego podejścia do współpracy, równości i wolności wypowiedzi. Celem jest kształcenie szacunku dla dziedzictwa kulturowego i historycznego.

„Odlewanie papieru” było pierwszym warsztatem, który dał uczniom możliwość poznania technologii produkcji papieru. Kontakt z materiałem, możliwość kontrolowania grubości, struktury i koloru papieru ujawniają ogromne bogactwo środków wyrazu i możliwości eksperymentowania. Pod fachowym okiem dr Bilyany Tsanovej praca niepostrzeżenie zamieniła się w grę, rozbudziła nieoczekiwane wrażenia dotykowe i ujawniła związek między pracą rzemieślniczą a świadomością twórczą.
Warsztaty „Pamięć – wspólne tworzenie chwil”, prowadzone przez prof. dr Anastasiya Tonkova i dr Velinę Stalevą, sprowokowały studentów do wizualizacji ich wrażeń z wydarzeń i zwiedzonych obiektów podczas pobytu w Bułgarii. Interaktywna metoda tworzenia obiektu artystycznego wykorzystuje materiały charakterystyczne dla malarstwa ściennego – rysunek na szkle. Po zapoznaniu się z możliwościami technologicznymi, dzięki dr Plamenowi Kondovowi, generowano obiekt instalacyjny, którego fragmenty są digitalizowane i eksponowane w kontekście zasad klasycznej gry „Memories”.

Warsztaty „Typokaligrafia” zapoznały studentów z bułgarską cyrylicą, jej cechami strukturalnymi i stylistycznymi. Zaprezentowano również technikę drukarską składu tekstu, stworzoną w Europie przez Johannesa Gutenberga. Kreatywnym wyzwaniem było połączenie kaligrafii i typografii na podłożu z papieru czerpanego. Uczestnicy z godnym pozazdroszczenia wysiłkiem uczyli się nieznanych liter cyrylicy. Powstały prace typograficzne, które ukazują estetykę litery w jej artystycznym aspekcie, jako niezależną formę ekspresji. Warsztaty prowadzone były przez dra Radimira Yordanova i dra Simeon Zhelev.
Twórcza praca zespołowa nad programem umożliwiła zbudowanie atmosfery wspólnoty kulturowej. Uczestnicy wybrali technologie wizualizacji pomysłów autorów, aby znaleźć najbardziej efektywne środki wyrazu. Zachęca to do kreatywności i łączenia klasycznych technik z inteligentnymi urządzeniami lub komputerami.

Program ma istotny potencjał w zakresie zrównoważonego rozwoju, który polega na udanej współpracy ze studentami, wykładowcami i profesjonalnymi artystami z różnych dziedzin sztuk wizualnych, rzemiosła i grafiki komputerowej. Tworzenie forum i rozpowszechnianie wiedzy akademickiej w dziedzinie sztuk wizualnych w oparciu o najlepsze tradycje i aktualne trendy w sztuce bułgarskiej i światowej, takie jak stosowanie podstawowych zasad zintegrowanej i interdyscyplinarnej edukacji oraz zapewnianie równych warunków do zdobywania wysokiej jakości kwalifikacji i realizacji zawodowej w dziedzinie sztuk wizualnych; wreszcie, co ważne – zapewnienie szerszego dostępu do wartości artystycznych i kulturowych.

Można bez wątpienia stwierdzić, że droga do globalizacji wiedzie przez osobiste przekonanie o wielorakiej różnorodności w sztuce i kulturze. Dzięki temu, wraz z unikalnością lokalnych tradycji, będziemy dostarczać oryginalny produkt twórczy, interesujący i rozpoznawalny dla przemysłu kulturalnego.

Chcielibyśmy podziękować szanowanym koordynatorom akademickim za ich oddane wsparcie: Prof. dr Neilowi Naik, dr Anie Mena, dr Piotrowi Krochmalskiemu, dr Sanji Dević, Prof. dr Esterze Milentijevic, Prof. dr Nevenie Popovic. Administracyjne i logistyczne przygotowanie programu trwało ponad rok i zostało doskonale wykonane przez dr Danielę Pandulchevą i Bartłomieja Solarza-Niesłuchowskiego. Jesteśmy wdzięczni za ich wsparcie na wszystkich etapach realizacji programu Erasmus+ Blended Intensive „Tradycja i nowoczesność – transformacje cyfrowe”.

Prof. Krasimira Drumeva PhD
Kierownik programu

Tradition and Modernity - Digital Transformations