Caban \ Korzeniowska \ Mankiewicz \ Piekarski: Perspektywa refleksji

Wystawy zbiorowe zagraniczne /
 nazwa
Perspektywa refleksji / The perspective of reflection
 miejsce
 termin
 kuratorzy
mgr Jarosław Tondera
 wstęp
Darmowy

„Perspektywa refleksji” to wielopłaszczyznowa prezentacja działań twórczych artystów związanych z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN w Warszawie. Autorzy prac: Sylwia Caban, Michał Piekarski, Dominika Korzeniowska i Joanna Mankiewicz eksplorują różne obszary sztuki posługując się swoim indywidualnymi językami wypowiedzi twórczej. W kontekście tej różnorodności kluczem do zrozumienia charakteru ekspozycji są określenia: „słowo i artefakt”, jako tworzywa wypowiedzi plastycznej. W chrześcijańskim kręgu kulturowym słowo ma szczególne, znaczenie – biblijne zdanie „…a Słowo stało się ciałem” wskazuje na jego fundamentalną rolę pomiędzy intencją, a faktem dokonanym.

Słowa obecne są w twórczości Michała Piekarskiego, który czyniąc z nich formy graficzne, stwarza jednocześnie labirynty treści. W typograficznych kompozycjach Michała Piekarskiego możemy znaleźć pewnego rodzaju rebusy z podpowiedziami – to gra między autorem i widzem, gra w której wyimki treści, na które kieruje nas artysta, tworzą nowe konteksty znaczeniowe.

W przypadku prac Joanny Mankiewicz bezpośrednie znaczenia i treści słów są unieważnione, rozbite na części składowe, jakimi są same litery. Znaki alfabetu łacińskiego funkcjonują tu w zależnościach plastycznych bez przekazu lingwistycznego. Mankiewicz tworzy złożone typograficzne kolaże, w których drukowany, czy ręcznie pisany znak literniczy staje się estetycznym tworzywem kompozycyjnym.

Grafiki Dominiki Korzeniowskiej to struktury, w których możemy odnaleźć odniesienia do biologicznych form natury. Korzeniowska operuje mocnym kolorem i zdecydowanymi układami kompozycyjnymi, które tworzą niezwykłe przestrzenie. W jej pracach znaczenia wynikają z istnienia obiektu sztuki, powstają na styku kontaktu obiektu i widza.

Rzeźby Sylwii Caban w części prezentacji nawiązują do techniki recyklingu, w której powtórne użycie gotowych elementów stwarza przestrzeń zapożyczonych treści. W tym przypadku elementy składowe projektu budują całościowe znaczenie, odnoszące nas do naturalnych procesów zabawy, do refleksji nad cywilizacją konsumpcji, czy wręcz do pytania o kondycję człowieka we współczesnym świecie.

Prezentowane prace czterech artystów, tak różnorodne, łączy humanistyczna troska o ważkość poruszanych tematów, dbałość o kulturę wizualną i czytelna intencja wzbudzenia w widzu refleksji - refleksji, która powinna przyjść w sposób niewymuszony, i której autorzy dają ogromną przestrzeń zaistnienia. Stąd tytuł wystawy: „Perspektywa refleksji”.

Sylwia Caban

Caban \ Korzeniowska \ Mankiewicz \ Piekarski: Perspektywa refleksji