Nidzicki Ośrodek Kultury - Galeria pod Belką

Nidzicki Ośrodek Kultury realizuje zadania gminy w zakresie tworzenia, udostępniania i popularyzacji kultury.

Do podstawowych działań ośrodka należy w szczególności: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa.

Nidzicki Ośrodek Kultury organizuje: festiwale, koncerty, konkursy, przeglądy i wystawy, dyskoteki i rockowiska, zajęcia dla dzieci w czasie wakacji i ferii, akcje charytatywne.

Witryna internetowa

Adres: ul. Zamkowa 2
13-100, Nidzica, Polska

Zobacz na mapie

Wystawy WIT w Nidzicki Ośrodek Kultury - Galeria pod Belką