Funkcjonowanie WIT po 25 maja

Legitymacje studenckie są ważne do 30 września oraz przez 60 dni po zakończeniu ograniczenia działalności Uczelni.

Ważne informacje:

Informacja ws. ważności legitymacji studenckich
Legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności - w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni czyli do 30 września oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.
 • Dotyczy to też legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni
 • Żeby przedłużyć ważność legitymacji nie trzeba więc stawiać się na uczelni 

KSZTAŁCENIE

Zajęcia dydaktyczne i realizacja programów studiów dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych do końca roku akademickiego 2019/2020 czyli do 30 września 2020 r. będą się odbywały zdalnie.

WYJĄTEK

 1. Do dnia 15.06.2020 r. Dziekani Wydziałów opracują nowe rozkłady zajęć dla semestru letniego 2019/2020 uwzględniające specyfikę przedmiotów, które nie mogą być  przeprowadzone w sposób zdalny. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione studentom i wykładowcom przez Dziekanaty i Dziekanów w odrębnych komunikatach.
 2. W nowym rozkładzie zajęć dopuszcza się możliwość przedłużenia semestru i wydłużenia sesji egzaminacyjnej.

WERYFIKACJA

Zaliczenia, egzaminy oraz egzaminy dyplomowe do końca roku akademickiego 2019/2020 czyli do 30 września 2020 r. będą się odbywały zdalnie.

ORGANIZACJA PRACY NA UCZELNI

 1. Do 30 września 2020 r. wszyscy pracownicy administracji i obsługi WIT wykonują swoje obowiązki służbowe w formie zdalnej.
 2. Do komunikacji wewnętrznej między pracownikami, między pracownikami a studentami oraz między pracownikami a kandydatami i absolwentami należy wykorzystać środki teleinformatyczne. 
 3. Drodzy Studenci, Absolwenci i Kandydaci na studia w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo do budynków WIT można wejść tylko w wyjątkowych sytuacjach - obowiązkowo po wcześniejszym umówieniu się i tylko wtedy gdy sprawy nie można załatwić zdalnie.
 4. W celu załatwieni sprawy prosimy napisać do wybranej jednostki organizacyjnej WIT. Na podstawie e-maila pracownik ustali, w jaki sposób jesteśmy w stanie pomóc. Dopełnimy wszelkich starań, żeby w jak najkrótszym czasie udzielić Państwu odpowiedzi na zadane pytanie i przygotować potrzebną dokumentację.
 5. W szczególnych przypadkach, pracownicy mogą pełnić dyżury w pomieszczeniach szkoły, przy czym: interesanci są umawiani wcześniej na konkretną godzinę, aby nie tworzyły się kolejki, w każdym pokoju może przebywać jednocześnie tylko jeden interesant. Osoby, które się wcześniej nie umówiły nie będą miały możliwości załatwić swojej sprawy.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. W związku z łagodzeniem obostrzeń dotyczących prowadzenia kształcenia i podejmowania obowiązków służbowych w budynkach WIT zalecane jest zachowanie wszelkich niezbędnych zasad ostrożności i uwzględnianie sytuacji w poszczególnych jednostkach.
 2. Przebywający w budynkach Uczelni (Studenci, którzy przyjdą na zajęcia nie mogące odbyć się w sposób zdalny, pracownicy WIT, nauczyciele akademiccy, kandydaci na studia i interesanci, którzy przyjdą na umówione wcześniej spotkanie by załatwić sprawę, która nie może być zrealizowana w sposób zdalny) proszeni są o respektowanie poniższych wytycznych:
  • nie zatrzymujemy się na schodach wejściowych
  • osobom wchodzącym do budynku uczelni zmierzymy temperaturę ciała
  • z windy może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba
  • na korytarzach, na schodach, w jednostkach organizacyjnych stosujemy maseczki i bezwzględnie zachowujemy bezpieczną odległość 
  • dezynfekujemy dłonie (na terenie uczelni będą rozmieszczone stanowiska z płynem dezynfekującym)

Wszyscy członkowie społeczności WIT zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także zaleceń i instrukcji Rektora oraz kierowników jednostek organizacyjnych WIT.

WYJAZDY ZAGRANICZNE I WYDARZENIA:

 1. Zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników i studentów.
 2. Odwołane są wydarzenia o charakterze otwartym (konferencje, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne i innych) organizowane na terenie WIT lub poza jego obrębem.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej WIT.

PODSTAWA PRAWNA

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • Drodzy Kandydaci, rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 rozpocznie się 1 czerwca 2020 roku. Jeśli myślicie o studiach w WIT zapraszamy na stronę wit.edu.pl/rekrutacja.

 •  
  • Zajęcia dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formule zostały odwołane ale są już od 12 marca sukcesywnie zastępowane formułą opartą na nauczaniu zdalnym. Władze Uczelni w celu zachowania ciągłości procesu kształcenia, zdecydowały o wykorzystaniu zdalnego modelu nauczania opartego na:
   • zajęciach online poprzez aplikację Microsoft Teams
   • przekazywaniu materiałów do pracy w domu za pomocą systemu UBI
   • konsultacjach mailowych ze studentami
  • Szczegółowe informacje na ten temat wykładowcy i studenci otrzymują na uczelniane adresy poczty elektronicznej ze swoich Dziekanatów i od Dziekanów.
  • Studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach zdalnych ze wszystkich przedmiotów, które realizują w bieżącym semestrze.
  • Drodzy Studenci na rejestrowanie dźwięku i obrazu w trakcie zajęć należy uzyskać zgodę prowadzącego. Zarejestrowane (po uzyskaniu zgody) materiały nie mogą być udostępniane publicznie. 
  • W związku ze zdalną formą realizacji programu studiów Uczelnia nie przewiduje zniżki w czesnym dla studentów. Odpowiadając na wyzwanie, przed którym wspólnie stanęliśmy, Uczelnia  WIT już teraz przeznacza dodatkowe środki w budżecie na przeprowadzenie koniecznych działań. W formule zdalnego nauczania, którą wdrażamy sukcesywnie już od 12 marca, musimy zapewnić prawidłową realizację programów studiów i weryfikację efektów uczenia się. Wdrażamy prowadzenie zajęć w sposób umożliwiający prawidłową i sprawną realizacją przedmiotów przewidzianych na poszczególnych kierunkach studiów.
  • Nie są naliczane opłaty za przetrzymanie książek w czasie kwarantanny.
  • Pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych zostali skierowani na pracę zdalną - jesteśmy dla Was dostępni poprzez komunikację e-mail.
  • Jeśli chcecie Państwo załatwić sprawę w czasie kwarantanny prosimy napisać do wybranej jednostki organizacyjnej WIT. Na podstawie e-maila ustalimy, w jaki sposób jesteśmy w stanie pomóc. Dopełnimy wszelkich starań, żeby w jak najkrótszym czasie udzielić Państwu odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Przygotowujemy niezbędną dokumentację, którą zamówią Państwo online: np. zaświadczenia i odsyłamy ich skany na Państwa uczelnianą pocztę elektroniczną. Zapraszamy do kontaktu.

  • Drodzy Studenci, Absolwenci i Kandydaci na studia w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo do budynków WIT można wejść tylko wywyjątkowych sytuacjach - obowiązkowo po wcześniejszym umówieniu się i tylko wtedy gdy sprawy nie można załatwić zdalnie. Do każdej jednostki piszcie z maila szkolnego, założonego na serwerze WIT.
  • Studenci prośby o zaświadczenia wysyłajcie na maile swoich Dziekanatów - Zapraszamy do kontaktu.
  • Kandydaci prośby o zaświadczenia wysyłajcie na maile do Działu Rekrutacji - Zapraszamy do kontaktu.
  • Podania do Dziekana/Prodziekana składajcie w formie skanu ze skrzynki wit (wzór formularza w UBI)
  • Podania o skreślenie powinny być wygenerowane w UBI na indywidualnych kontach z zakładki podania (wystarczy wpisać treść i wysłać maila do dziekanatu o rezygnacji). Decyzja o skreśleniu będzie wysłana na maila szkolnego w formie skanu (po zakończeniu kwarantanny wyślemy ją pocztą lub epuap - jeśli jest założony.
  • Dzień otwarty w WIT w formie spotkania ONLINE jest zaplanowany na sobotę 4 lipca. Zobacz jak wyglądała poprzednia edycja na stronie wydarzenia

 

Aktualności


Prelegent Dnia Otwartego – Paweł Pławiak z wyróżnieniem MVP
Rekrutacja
02/07/2020

Prelegent Dnia Otwartego – Paweł Pławiak z wyróżnieniem MVP

To już 12-raz kiedy Microsoft uznał, że warto przyznać tę nagrodę naszemu wykładowcy na kierunku Informatyka. Paweł Pławiak od lipca 2009 roku jest regularnie nagradzany przez Microsoft tytułem Most Valuable Professional (MVP), aktualnie w kategorii Enterprise Mobility.
WIT z certyfikatem „UCZELNIA LIDERÓW 2020”
Rekrutacja
02/07/2020

WIT z certyfikatem „UCZELNIA LIDERÓW 2020”

Nasza Uczelnia po raz kolejny otrzymała certyfikat „Uczelnia Liderów” wraz z nagrodami specjalnymi.
Dzień Otwarty WIT
Rekrutacja
20/06/2020

Dzień Otwarty WIT

Obejrzyj webinary DNIA OTWARTEGO WIT on‑line!