Funkcjonowanie WIT po 25 maja

Legitymacje studenckie są ważne do 30 września oraz przez 60 dni po zakończeniu ograniczenia działalności Uczelni.
Sprawdź najnowsze wytyczne odnośnie rozkładu zajęć w roku akademickim 2020/2021.

Ważności legitymacji studenckich

Legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności - w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni czyli do 30 września oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

 • Dotyczy to też legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni
 • Żeby przedłużyć ważność legitymacji nie trzeba więc stawiać się na uczelni 

Kształcenie

Zajęcia dydaktyczne i realizacja programów studiów dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych do końca roku akademickiego 2019/2020 czyli do 30 września 2020 r. będą się odbywały zdalnie.

Wyjątek

 1. Do dnia 15.06.2020 r. Dziekani Wydziałów opracują nowe rozkłady zajęć dla semestru letniego 2019/2020 uwzględniające specyfikę przedmiotów, które nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione studentom i wykładowcom przez Dziekanaty i Dziekanów w odrębnych komunikatach.
 2. W nowym rozkładzie zajęć dopuszcza się możliwość przedłużenia semestru i wydłużenia sesji egzaminacyjnej.

Weryfikacja

Zaliczenia, egzaminy oraz egzaminy dyplomowe do końca roku akademickiego 2019/2020 czyli do 30 września 2020 r. będą się odbywały zdalnie.

Organizacja pracy na uczelni

 1. Do 30 września 2020 r. wszyscy pracownicy administracji i obsługi WIT wykonują swoje obowiązki służbowe w formie zdalnej.
 2. Do komunikacji wewnętrznej między pracownikami, między pracownikami a studentami oraz między pracownikami a kandydatami i absolwentami należy wykorzystać środki teleinformatyczne. 
 3. Drodzy Studenci, Absolwenci i Kandydaci na studia w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo do budynków WIT można wejść tylko w wyjątkowych sytuacjach - obowiązkowo po wcześniejszym umówieniu się i tylko wtedy gdy sprawy nie można załatwić zdalnie.
 4. W celu załatwieni sprawy prosimy napisać do wybranej jednostki organizacyjnej WIT. Na podstawie e-maila pracownik ustali, w jaki sposób jesteśmy w stanie pomóc. Dopełnimy wszelkich starań, żeby w jak najkrótszym czasie udzielić Państwu odpowiedzi na zadane pytanie i przygotować potrzebną dokumentację.
 5. W szczególnych przypadkach, pracownicy mogą pełnić dyżury w pomieszczeniach szkoły, przy czym: interesanci są umawiani wcześniej na konkretną godzinę, aby nie tworzyły się kolejki, w każdym pokoju może przebywać jednocześnie tylko jeden interesant. Osoby, które się wcześniej nie umówiły nie będą miały możliwości załatwić swojej sprawy.

Zasady bezpieczeństwa

 1. W związku z łagodzeniem obostrzeń dotyczących prowadzenia kształcenia i podejmowania obowiązków służbowych w budynkach WIT zalecane jest zachowanie wszelkich niezbędnych zasad ostrożności i uwzględnianie sytuacji w poszczególnych jednostkach.
 2. Przebywający w budynkach Uczelni (Studenci, którzy przyjdą na zajęcia nie mogące odbyć się w sposób zdalny, pracownicy WIT, nauczyciele akademiccy, kandydaci na studia i interesanci, którzy przyjdą na umówione wcześniej spotkanie by załatwić sprawę, która nie może być zrealizowana w sposób zdalny) proszeni są o respektowanie poniższych wytycznych:
  • nie zatrzymujemy się na schodach wejściowych
  • osobom wchodzącym do budynku uczelni zmierzymy temperaturę ciała
  • z windy może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba
  • na korytarzach, na schodach, w jednostkach organizacyjnych stosujemy maseczki i bezwzględnie zachowujemy bezpieczną odległość 
  • dezynfekujemy dłonie (na terenie uczelni będą rozmieszczone stanowiska z płynem dezynfekującym)

Wszyscy członkowie społeczności WIT zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także zaleceń i instrukcji Rektora oraz kierowników jednostek organizacyjnych WIT.

Wyjazdy zagraniczne i wydarzenia

 1. Zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników i studentów.
 2. Odwołane są wydarzenia o charakterze otwartym (konferencje, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne i innych) organizowane na terenie WIT lub poza jego obrębem.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej WIT.

Podstawa prawna

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • Drodzy Kandydaci, rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 rozpocznie się 1 czerwca 2020 roku. Jeśli myślicie o studiach w WIT zapraszamy na stronę wit.edu.pl/rekrutacja.

 •  
  • Zajęcia dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formule zostały odwołane ale są już od 12 marca sukcesywnie zastępowane formułą opartą na nauczaniu zdalnym. Władze Uczelni w celu zachowania ciągłości procesu kształcenia, zdecydowały o wykorzystaniu zdalnego modelu nauczania opartego na:
   • zajęciach online poprzez aplikację Microsoft Teams
   • przekazywaniu materiałów do pracy w domu za pomocą systemu UBI
   • konsultacjach mailowych ze studentami
  • Szczegółowe informacje na ten temat wykładowcy i studenci otrzymują na uczelniane adresy poczty elektronicznej ze swoich Dziekanatów i od Dziekanów.
  • Studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach zdalnych ze wszystkich przedmiotów, które realizują w bieżącym semestrze.
  • Drodzy Studenci na rejestrowanie dźwięku i obrazu w trakcie zajęć należy uzyskać zgodę prowadzącego. Zarejestrowane (po uzyskaniu zgody) materiały nie mogą być udostępniane publicznie. 
  • W związku ze zdalną formą realizacji programu studiów Uczelnia nie przewiduje zniżki w czesnym dla studentów. Odpowiadając na wyzwanie, przed którym wspólnie stanęliśmy, Uczelnia  WIT już teraz przeznacza dodatkowe środki w budżecie na przeprowadzenie koniecznych działań. W formule zdalnego nauczania, którą wdrażamy sukcesywnie już od 12 marca, musimy zapewnić prawidłową realizację programów studiów i weryfikację efektów uczenia się. Wdrażamy prowadzenie zajęć w sposób umożliwiający prawidłową i sprawną realizacją przedmiotów przewidzianych na poszczególnych kierunkach studiów.
  • Nie są naliczane opłaty za przetrzymanie książek w czasie kwarantanny.
  • Pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych zostali skierowani na pracę zdalną - jesteśmy dla Was dostępni poprzez komunikację e-mail.
  • Jeśli chcecie Państwo załatwić sprawę w czasie kwarantanny prosimy napisać do wybranej jednostki organizacyjnej WIT. Na podstawie e-maila ustalimy, w jaki sposób jesteśmy w stanie pomóc. Dopełnimy wszelkich starań, żeby w jak najkrótszym czasie udzielić Państwu odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Przygotowujemy niezbędną dokumentację, którą zamówią Państwo online: np. zaświadczenia i odsyłamy ich skany na Państwa uczelnianą pocztę elektroniczną. Zapraszamy do kontaktu.

  • Drodzy Studenci, Absolwenci i Kandydaci na studia w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo do budynków WIT można wejść tylko wywyjątkowych sytuacjach - obowiązkowo po wcześniejszym umówieniu się i tylko wtedy gdy sprawy nie można załatwić zdalnie. Do każdej jednostki piszcie z maila szkolnego, założonego na serwerze WIT.
  • Studenci prośby o zaświadczenia wysyłajcie na maile swoich Dziekanatów - Zapraszamy do kontaktu.
  • Kandydaci prośby o zaświadczenia wysyłajcie na maile do Działu Rekrutacji - Zapraszamy do kontaktu.
  • Podania do Dziekana/Prodziekana składajcie w formie skanu ze skrzynki wit (wzór formularza w UBI)
  • Podania o skreślenie powinny być wygenerowane w UBI na indywidualnych kontach z zakładki podania (wystarczy wpisać treść i wysłać maila do dziekanatu o rezygnacji). Decyzja o skreśleniu będzie wysłana na maila szkolnego w formie skanu (po zakończeniu kwarantanny wyślemy ją pocztą lub epuap - jeśli jest założony.
  • Dzień otwarty w WIT w formie spotkania ONLINE jest zaplanowany na sobotę 4 lipca. Zobacz jak wyglądała poprzednia edycja na stronie wydarzenia

Aktualności


Weź udział w programie Erasmus+
Aktualności
16/11/2020

Weź udział w programie Erasmus+

Szanowni Studenci! Mimo niesprzyjającej sytuacji związanej z epidemią Covid chcielibyśmy Wam przypomnieć o możliwości wzięcia udziału w programie Erasmus.
Valencia Design Education Forum 2020
Aktualności
04/11/2020

Valencia Design Education Forum 2020

Nasz wykładowca dr Michał Piekarski weźmie udział w konferencji online „Valencia Design Education Forum 2020” o edukacji w szkołach artystycznych.
O wyznaczaniu dwustronnych aproksymacji frontu Pareto w złożonych obliczeniowo problemach optymalizacji wielokryterialnej
Aktualności
04/11/2020

O wyznaczaniu dwustronnych aproksymacji frontu Pareto w złożonych obliczeniowo problemach optymalizacji wielokryterialnej

Zapraszamy na Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.