XXV Inauguracja on‑line

30/09/2020

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 odbyła się 7 października o 11.00.

 Link do transmisji dostępny jest na stronie wydarzenia

Uroczystość rozpocznie się od przemówienia, którą wygłosi prof. Maciej Krawczak, Rektor WIT.

▶ Kolejnym punktem uroczystości będzie immatrykulacja studentów.

▶ Wykład „Konsekwencje zmian stratyfikacji społecznej w Polsce” wygłosi

Zjedz najlepszy kawałek tortu, czyli jak odnaleźć swoje miejsce w branży kreatywnej - Mirkowicz Magda

Henryk Domański. Profesor dr hab. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie.

W latach 2000-2012 dyrektor IFiS PAN.

Zajmuje się badaniem uwarstwienia społecznego, metodologią badań społecznych i międzynarodowymi badaniami porównawczymi.

Autor lub współautor 35 książek, w tym: „Zadowolony niewolnik. Studium o nierównościach społecznych między mężczyznami i kobietami w Polsce” (1992), „On the Verge of Convergence” (2000), „Struktura społeczna” (2007), „Społeczeństwa europejskie” (2009), „Sprawiedliwe nierówności zarobków w odczuciu społecznym” (2013), „Czy są w Polsce klasy społeczne”, „Prestige” (2015), „Polish Middle Class” (2015).

Redaktor naczelny czasopisma „Ask. Research&Methods”, poświęconego metodologii badań socjologicznych.

Stypendysta i wykładowca w wielu uniwersytetach na całym świecie.

 Link do transmisji dostępny jest na stronie wydarzenia

Inauguracja odbędzie się w warunkach zgodnych z wytycznymi GIS dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Wszyscy goście będą proszeni o założenie maseczek. Ze względu na ograniczoną z powodu sytuacji epidemiologicznej liczbę miejsc, wstęp na uroczystość jest możliwy tylko z zaproszeniami.

XXV Inauguracja on‑line