Wystawy Anety Jaźwińskiej w Bułgarii i Rumunii

Dwie wystawy Anety Jaźwińskiej– prowadzącej zajęcia na kierunku Grafika WIT z rysunku i malarstwa

Aneta Jaźwińska

Urodziła się w Warszawie, jednakże jako dziecko wiele czasu spędzała na łonie natury – na Wybrzeżu Gdańskim, Podlasiu i Mazowszu – co zdeterminowało kierunek jej działań artystycznych. Studia artystyczne rozpoczęła w 1991 roku w Ontario College of Art w Toronto, kontynuowała w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom z projektowania graficznego, rozszerzony o aneks z malarstwa i grafiki warsztatowej u prof. Juliana Pałki, obroniła z wyróżnieniem w 1997 roku. Od 1996 roku jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. W 2010 roku obroniła doktorat z malarstwa w łódzkiej ASP. Prowadziła zajęcia w Pracowni Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk do 2010 roku. W latach 2009-2011 pełniła obowiązki dziekana Wydziału Malarstwa w EAS. Od 2011 roku jest pracownikiem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzenia pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi zajęcia na Wydziale Grafiki w zakresie rysunku w pracowni rysunku i w pracowni malarstwa oraz szeroką działalność dydaktyczną. Organizuje plenery, wystawy i warsztaty. Jednocześnie sama czynnie uprawia malarstwo i prezentuje swoje obrazy na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

Barwy ziemi

20 - 25 września 2021

Kluż-Napoka / Rumunia

EKSPLORACJA natury to niejako powrót do korzeni, pierwiastek tego, co nosimy w sobie, a twórczość zależy od miejsca, czasu i kultury danego obszaru, a nawet posunęłabym się do sformułowania, że od temperatury (barwy), klimatu, atmosfery miejsca i osób, które spotykamy. Poparty jest własną osobowością, niepowtarzalną linią DNA, temperamentem i wrażliwością w konsekwencji tworzenia i kreowania sztuki dzisiejszej na podwalinach historii.

Więcej o wystawie 

Cztery pory roku

27 września - 2 października 2021

Wielkie Tyrnowo / Bułgaria

KANWĄ do powstania moich prac są polskie pejzaże, przyroda, kolor i dźwięk tak jak muzyka Chopina.

Podróże zawsze są bezpośrednią inspiracją dla mojej twórczości i pracy naukowej, począwszy od pracy magisterskiej, związanej z tematem emocji w pejzażu, w oparciu o podróż do Egiptu inspirowaną pejzażem podwodnym, poprzez pracę doktorską, której tematem było „W poszukiwaniu światła. Światło w przestrzeni historycznej oraz opis prac malarskich powstałych w wyniku podróży artystycznej”, w oparciu o analizę pejzażu australijskiego, po obecną pracę habilitacyjną o temacie „Natura. Kultura”, w oparciu o dotychczasowe studia nad tematem związku pomiędzy naturą i kulturą w życiu narodów i w sztuce świata. Każda z podróży – jak na przykład do Australii, Argentyny, Kanady, Macedonii, Włoch – owocuje cyklami prac powstałymi w wyniku przestudiowania danego regionu, poznania i przeżycia danego miejsca, zapoznania się z jego kulturą i krajobrazem, studiami koloru, światła, a przede wszystkim chwytaniem chwili. Podróże są też bezpośrednim źródłem interpretacji artystycznej, doboru odpowiednich technik plastycznych, malarskich lub rysunkowych, dla zwizualizowania przeżyć zawartych w obrazach, a będących wynikiem różnorodności i bogactwa krajów, kontynentów, ich fauny i flory.

Więcej o wystawie