Aneta Jaźwińska: Cztery pory roku

Wystawy indywidualne zagraniczne /
 nazwa
Cztery pory roku / The Four Seasons
 termin
 wstęp
Darmowy
Aneta Jaźwińska: Cztery pory roku

KANWĄ do powstania moich prac są polskie pejzaże, przyroda, kolor i dźwięk tak jak muzyka Chopina.

Podróże zawsze są bezpośrednią inspiracją dla mojej twórczości i pracy naukowej, począwszy od pracy magisterskiej, związanej z tematem emocji w pejzażu, w oparciu o podróż do Egiptu inspirowaną pejzażem podwodnym, poprzez pracę doktorską, której tematem było „W poszukiwaniu światła. Światło w przestrzeni historycznej oraz opis prac malarskich powstałych w wyniku podróży artystycznej”, w oparciu o analizę pejzażu australijskiego, po obecną pracę habilitacyjną o temacie „Natura. Kultura”, w oparciu o dotychczasowe studia nad tematem związku pomiędzy naturą i kulturą w życiu narodów i w sztuce świata. Każda z podróży – jak na przykład do Australii, Argentyny, Kanady, Macedonii, Włoch – owocuje cyklami prac powstałymi w wyniku przestudiowania danego regionu, poznania i przeżycia danego miejsca, zapoznania się z jego kulturą i krajobrazem, studiami koloru, światła, a przede wszystkim chwytaniem chwili. Podróże są też bezpośrednim źródłem interpretacji artystycznej, doboru odpowiednich technik plastycznych, malarskich lub rysunkowych, dla zwizualizowania przeżyć zawartych w obrazach, a będących wynikiem różnorodności i bogactwa krajów, kontynentów, ich fauny i flory.

Sztuka, którą tworzę, ma swoje korzenie w naturze, ma cechy charakterystyczne dla danego miejsca, regionu, ale niesie ze sobą prawdy uniwersalne. Wszak kultura wywodzi się z natury.

Zdaję sobie sprawę z wagi tego tematu, który ma szczególne znaczenie dziś, w czasach nieustającego pośpiechu, kiedy tak trudno o normalność, a to co naturalne staje się towarem deficytowym, kiedy to wbrew logice i na siłę stara się nam odwrócić znaczenie pojęć. Ja staram się zwrócić uwagę dzisiejszemu odbiorcy na naturę – przecież jesteśmy jej częścią.

Aneta Jaźwińska: Cztery pory roku