Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2022

14/09/2021

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Rektora w sprawie przewidzianej formy studiów w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 585/2021 w sprawie funkcjonowania WSISiZ w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Plan zajęć

Wszystkie potrzebne informacje powinny być dostępne w UBI na indywidualnych profilach najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć. Najbardziej aktualnej informacji odnośnie rozkładu zajęć należy szukać w indywidualnych terminarzach zajęć na kontach UBI.

Dołączanie do spotkań MS Teams można realizować za pośrednictwem kalendarza Teams oraz bezpośrednich linków do zajęć, znajdujących się na indywidualnych kontach UBI (lokalizacja: Mój profil - Dydaktyka - Kursy).

Terminarz roku akademickiego 2021/2022:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Ewentualne pytania dotyczące przedmiotów, zajęć, przydziału do grup, rejestracji na studia proszę kierować do Dziekanatu (Dziekanat WI, Dziekanat WITZ)

Początek zajęć – informacja dla rozpoczynających studia w WIT semestrze zimowym 2021/2022:

Studia stacjonarne 1 rok

Zajęcia na studiach I i II stopnia (kierunki: grafika, itz, informatyka i zarządzanie) zaczynają w poniedziałek 4.10.2021 r.

Studia niestacjonarne 1 rok

Zajęcia na studiach I i II stopnia (kierunki: grafika, itz, informatyka i zarządzanie) zaczynają 9.10.2021 r. - czyli II cykl.

Studium podyplomowe

Zajęcia na studiach podyplomowych podyplomowe zaczynają się w I cyklu od 2-go zjazdu czyli 16.10.2021 r. (po 4 października potwierdzamy mailowo czy dana edycja studiów podyplomowych zostaje uruchomiona - na podstawie sumy zgłoszeń).

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2022