Zasady funkcjonowania WSISiZ w semestrze zimowym 2021/2022

20/10/2021

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Rektora w sprawie zasady funkcjonowania WSISiZ w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.

Komunikat Rektora

Niniejszym przypominam, że w Zarządzeniu nr 585/2021 z dnia 8 września 2021 r. zostały przedstawione zasady funkcjonowania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Głównym celem wprowadzonych zasad jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie studentów oraz wykładowców.

Pragnę przypomnieć, że
wszyscy studenci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji i obsługi przebywając na terenie Uczelni zobowiązani są do bezwzględnego stosowania wszelkich środków zapobiegających zarażaniu chorobą SARS-Covid-19, w tym 

  • noszenie maseczek zakrywających szczelnie usta i nos (na terenie uczelni),
  • zachowanie bezpiecznej odległości na korytarzach,
  • częste dezynfekowanie dłoni.

Dodatkowo, pragnę poinformować, że w tym szczególnym okresie zmuszeni jesteśmy prowadzić zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej (częściowo lub całkowicie). Podany harmonogram roku akademickiego 2021/2022 ściśle reguluje rozkład zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej, w przypadku zaś prowadzenia zajęć w formie zdalnej mogą występować różnice pomiędzy harmonogramem a realizowanymi rozkładami zajęć.

Komunikat Rektora z dnia 19 października 2021 r. przypominający zasady funkcjonowania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 585/2021 w sprawie funkcjonowania WSISiZ w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Zasady funkcjonowania WSISiZ w semestrze zimowym 2021/2022