# Pomagam Ukrainie

28/02/2022

Dowiedz się więcej o tym jak otrzymać pomoc lub jej udzielić.

  • #Pomagam Ukrainie:

  • Zapomoga dla obywateli Ukrainy - informacje dotyczące wniosków o przyznanie zapomogi dla obywateli Ukrainy w roku akademickim 2021/22
  • pomagamukrainie.gov.pl – portal internetowy, za pośrednictwem którego koordynowana jest pomoc udzielana Ukrainie i Ukraińcom

W związku z zaistniałą sytuacją wszyscy studenci z Ukrainy zachowują status studenta - w dniu 28/02/2022 roku weszło w życie zarządzenie Rektora naszej Uczelni w sprawie zwolnienia studentów z Ukrainy z opłat za ewentualne urlopy dziekańskie w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022.

Pamiętajcie, że cała społeczność akademicka WIT Szkoły Wyższej pod auspicjami PAN, w tym rektorat, dziekanaty oraz biuro ds. współpracy zagranicznej jest do Waszej dyspozycji: wit.edu.pl/kontakt 

Zainteresowanych pomocą psychologiczną - studentów, pracowników, wszystkich członków społeczności WIT zapraszamy do kontaktu z psycholog dr Beatricze Andrzejewską.

# Pomagam Ukrainie